NB: Onderstaande beschrijving betreft standaard Revit-functionaliteit.


Dakranden en afvoeren modelleren doet u mogelijk niet iedere dag. Het vergt ook best een aantal gedetailleerde stappen.

Een selectie van dakonderdelen uit BCB zal automatisch schakelen naar de juist family en plaatsingsmethode voor Revit. Eenmaal opgehaalde dakonderdelen uit BCB zijn te vinden onder het commando: Architecture | Build / Roof.Bedenk goed dat de diverse benodigde onderdelen kunnen worden gehaald uit BCB:

 • Dakgoot (Gutter) zoekterm 'dakgoot'.
 • Dakrand / boeideel / Windveer (Fascia) met zoekterm 'boeiboord'.
 • Goot en dak aftimmering plafond (Soffit) zelf dupliceren zoals aangegeven in de video.
 • Afvoeren via systems pipes uit ASD-Projectsjabloon.


Bekijk onderstaande video om een indruk te krijgen en lees daarna verder over hoe onderdelen uit BCB kunnen worden gekozen en gebruikt:
https://www.youtube.com/watch?v=9VCFirZ1_58&ab_channel=8020BIM

Videofragment                                      Voorbeeld BCB

   

Dak

 • Maak het gewenste dak aan met met BCB Dakwizard.
 • Plaats eerst een dak (Roof) in het model oals gebruikelijk met Revit.

Lees hier meer over het modelleren van daken in Revit.

Goot

 • Maak een goot met BCB (zoekterm goot).
  • Kies bij plaatsopties voor Gutter.
 • Plaats de goot.
  • Gebruik vertical en horizontal offset voor juiste positie.

Meer over lijnvormige plaatsingen (lees hier).

Gooteinde (Endcap)
Een gooteinde heeft in Revit standaard geen eindkap. Onderstaande video geeft uitleg over hoe dit wel is te modelleren:
https://www.youtube.com/watch?v=_OQ3T2bA84E&ab_channel=BalkanArchitect

Dakrand

 • Maak een boeiboord (Fascia) met BCB (zoekterm boeideel).
  • Kies materiaal en kleur.
  • Kies afmeting.
 • Kies bij plaatsopties voor Fascia.

 

    

 • Teken de Fascia in 3D (schuine element gescheiden van horizontale  elementen.
  • Plaats het boeiboord (Fascia) aan de schuine zijden (tab selectie).
   • Gebruik vertical en horizontal offset voor juiste positie.
   • Beëindig de plaatsing.
  • Kies mogelijk een ander boeiboord (Fascia) voor de positie bij de goot.
   • Gebruik vertical en horizontal offset voor juiste positie.
   • Beëindig de plaatsing.
 • Teken ook eerst de Soffit, zoals hieronder aangegeven, bij gootplafond.
 • Plaats daarna ook de passtukken van het boeiboord (Fascia) en Join alles aan elkaar.


Gootplafond
Gootplafond (Soffit) is een System Family en kan met BCB 2022.2 nog niet worden aangemaakt.
NB: Check eerst wat voor materiaal in het boeideel zit (tab-Selectie / Edit type / Material / kopieer de naam op klembord (Ctrl+C)).

 • Open de dakplattegrond.
  • Schakel met ASD-Invalshoek: Weergave set ‘Draadmodel’.
 • Klik commando Architecture | Build/ Roof / Soffit.
 • Maak een Duplicate (Edit type / Duplicate) zoals aangegeven.
  • Verander de dikte bij Edit.
  • Plak de materiaalnaam (Ctrl-V).
  • OK, OK.
 • Teken het gootplafond (Soffit) in de plattegrond. Horizontale plafonds gescheiden van schuine plafonds.

 


 

HWA

Kies voor de hemelwaterafvoer (HWA) de System Family pipes uit het ASD-Projectsjabloon (2022.2).

 • Klik commando: Systems | Plumbing & piping / Pipes.
 • Stel bij opties de diameter in op de gewenste diameter bijv: 90mm.
 • Plaats de afvoer in het aanzicht (van begane grond omhoog).
 • Open vervolgens het zijaanzicht en verplaats de afvoer naar de gewenste positie.

 


Lees hier meer over riolering en afvoeren.