Voor de vernieuwingen puntsgewijs lees de release notes, hier

Voor uitleg van de verbeteringen in de vorm van een video, kijk de laatste Webinar opname. 

 

Nieuw en verbeterd ASD voor Revit 

Kozijnkaders voor BCB kozijnen

 • Een nieuw kozijnkader voor binnendeuren om een deur met een brandwerendheidssymbool te plaatsen is toegevoegd.
 • Het kozijnkader voor 'Deur binnenmuur standaard' is nu voorzien van een Room Calculationpoint

 

ASD Navigator - Families  

Wanneer u vanuit het tabblad Families van de ASD Navigator een Family plaatst, wordt in de dialoog met de familytypes de volledige naam van de Family in de titelbalk getoond. 

 

Context menu ASD Navigator - Families 

Tabblad Families heeft een rechter muisknop menu met de volgende mogelijkheden.  

 

 • Selecteer een Family en klik rechter muisknop. 
  • Naam wijzigen geeft de mogelijkheid om de naam aan te passen en automatisch de juiste structuur van de NLRS toe te passen, lees ook verderop voor aanvullende uitleg. 
  • Bewerken opent de Family om te bewerken, zoals vergelijkbaar met Revit Project Browser – Edit (dit werkt uitsluitend voor Loadable Families) 
  • Verwijderen verwijdert de Family uit het Revit project (en dus ook de plaatsingen in het model), zoals vergelijkbaar met Revit Project Browser - Delete.  
   • Let op. De gehele Family wordt verwijderd uit het project. Het Delete commando van Revit in de Project Browser geeft ook de mogelijkheid om alleen één type te verwijderen. Verwijderen via ASD Navigator - Families verwijdert in dit geval altijd de gehele Family met alle types. 

Naam wijzigen 

Het commando 'Naam wijzigen' geeft de mogelijkheid om de naam aan te passen en daarbij automatisch de structuur van de NLRS aan te houden. Dit is vooral behulpzaam wanneer u bijvoorbeeld zelf een Family heeft aangemaakt of heeft binnen gekregen van derden i.p.v. via de BouwConnect Bibliotheek of ASD. Het commando opent een menu waarbij de naamonderdelen kunnen worden opgegeven. Er wordt daarmee een correcte naam voor de Family voorgesteld op basis van de Family eigenschappen en inhoud, zoals beknopt beschreven.

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/105/ 

NB overigens heeft het de voorkeur zoveel mogelijk Families via de BCB te maken, zodat automatisch de correcte Shared Parameters worden gebruikt. Lees hiervoor ook: 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/9/92/924/9241/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/9/92/924/9242/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/9/92/921/9211/ 

 

Als voorbeeld: een eenvoudig blokje als een Generic Model Family gemaakt, automatisch door Revit als 'Family1' benoemd. 

 • Ga naar ASD Navigator tabblad Families  
 • Zoek de Family op en klik met de rechter muisknop op de Family in de lijst 
 • Kies voor 'Naam wijzigen'

 

De volgende dialoog wordt geopend, waarmee u de familynaam kunt aanpassen en wordt er automatisch een familynaam volgens de NLRS structuur voorgesteld. 

 

 • Pas de omschrijving naar wens aan in het vakje 'Omschrijving'. Er wordt dan direct een nieuwe naam voor de Family getoond onderin de dialoog.

 

 

 • Kies een NL-SfB code uit de lijst door op het knopje met de drie puntjes te klikken […]  Er wordt dan een dialoog geopend met een lijst van mogelijkheden. Gebruik bij voorkeur een vier-cijferig code om te voldoen aan de in Nederland gebruikte BIM-standaarden. 

 

Een voorstel met het resultaat voor de familynaam wordt in de dialoog getoond bij de eigenschap 'Nieuwe naam'.  

 

Als de Family afkomstig is van de BCB kozijnfunctie (Family in de Category Windows of Doors) en het kozijnmerk wordt aangepast, dan zal deze functie ook de parameters en de familytypes in de Family bijwerken die naar het merk verwijzen.  

Het eindresultaat voor de familynaam is dan geheel volgens NLRS structuur, met de juiste NL-SfB code. 

 

 

NB NL-SfB code wordt in de naamgeving dialoog gevraagd omdat de eerste twee cijfers bepalend zijn voor de correcte Familynaam. Eventueel kunt u ook kiezen voor de uitklaplijst bij het pijltje bij NL-SfB code. Deze voorziet in een platte lijst van twee cijfers.

 

NB De naam van de Family wordt aangepast en eventueel de parameter van de NL-SfB code als die wordt aangepast. Er worden verder geen parameters aangepast, behalve als het een Family van de BCB kozijnfunctie betreft, in dat geval worden ook de parameters en de namen van de familytypes aangepast. Wilt u hier meer over weten lees: 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/105/1051/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/102/1021/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/102/1022/ 

 

 

Lijst NL-SfB codes met omschrijvingen

De NL-SfB lijst toont automatisch alle logische mogelijkheden. De lijst toont altijd in eerste instantie de codes die horen bij de Revit Family Category van de Family die wordt aangepast. Maar in het vakje bovenin de dialoog mag een andere keuze gemaakt worden om eventueel te zoeken naar alle mogelijkheden of andere Category. Klik daarvoor op de uitvouwlijst en maak een keuze. 

 

 

U kunt een keuze maken voor bijvoorbeeld Doors, waarmee er automatisch gefilterd wordt naar de dan logische mogelijkheden. Het wordt aangeraden bij het goed gebruik van BIM te kiezen voor een vier-cijferige NL-SfB code. 

 

Meer over BIM standaarden in Nederland, lees hier: 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/ 

 

Eventueel kunt u ook kiezen uit de platte twee-cijferige NL-SfB lijst onder het uitklap pijltje.  En uiteindelijk mag u ook gewoon het twee-cijferige getal zelf intypen. Als de invoer niet correct is of geen twee cijfers zijn dan zal de knop OK in de dialoog niet beschikbaar zijn om aan te klikken. 

 

 

 

Wijzigen kozijnmerk bij kozijn Families

Indien de van naam te wijzigen family een kozijnfamily is, wordt bij het wijzigen van de omschrijving (het kozijnmerk) ook automatisch de naam van het type en de parameters Type Mark en Omschrijving aangepast 

 

 

 

 

 

Bewerken

Het commando 'Bewerken' geeft de mogelijkheid om de geselecteerde Loadable Family aan te passen. De Family Editor wordt geopend zoals dat ook zou worden gedaan met het Revit commando Edit Family.

 

Verwijderen 

Het commando 'Verwijderen' zorgt ervoor dat de geselecteerde Family uit het actieve project wordt verwijderd. Dit betekent dat ook de eventueel in het actieve project geplaatste instanties worden verwijderd. 
Als de geselecteerde Family een System Family is, en de geselecteerde Family is het enige type in het project, dan komt er een melding dat deze Family niet kan worden verwijderd. Eer moet immers altijd minimaal één type van een System Family in een project aanwezig zijn.

 

ASD Parameterstructuur verbeteren  

zie ook dit hoofdstuk

Er is een nieuwe functie 'Parameterstructuur verbeteren' toegevoegd aan de ASD-Project Instellingen werkbalk. Hiermee worden de BCB-parameters van alle Loadable Families in het actieve project bijgesteld naar een verbeterde en consistentere structuur. 
De Families worden nagekeken op consistentie van de benaming van de parameters. Alleen specifieke Family parameters worden bijgewerkt. Shared Parameters (waaronder de NLRS-parameters) worden niet aangepast. Als het proces gereed is, is er een log bestand (ASDParameterstructuurVerbeteren.txt) beschikbaar in de actieve projectmap, met de registratie van de verwerkte aanpassingen. Het ongedaan maken van deze wijzigingen kan eventueel in één klik via de Revit functie 'Ongedaan Maken' (Undo). 

 

 

ASD project-instellingen

In de dialoog ASD project-instellingen is bij het tabblad Views een schakelaar toegevoegd om voor het bepalen van de schaal voor in de onderhoek het uitlezen van de Legends uit te sluiten