Release Notes ASD voor Revit versie 9.0.1 - februari 2021 

Nieuw en verbeterd ASD 9.0.1

 • ASD Kozijnstaat plaatste ook kozijnen in de kozijnstaat als deze niet wall-based waren.
 • De NLRS eigenschappen tekening_schaal en tekening_formaat worden door ASD Navigator verwerkt bij openen en afdrukken van een afdrukblad.
 • Bij het exporteren / afdrukken met ASD Navigator naar een PDF bestand werd de uitsnede van een afdrukblad niet goed vastgelegd als views buiten het kader uitstaken.
 • Tekeningenlijst en eigenschap NLRS_C_tekening_discipline in ASD project sjabloon aangepast.
 • NLRS conversie verwerkte NL-SfB laag 90 niet correct.

 

Release Notes ASD voor Revit versie 9.0 - december 2020

Introductie

ASD voor Revit 9.0 is onderdeel van de software release 2021-1. In deze release notes staat informatie over de aanpassingen in de software van release 9.0 ten opzichte van release 8.6 (2020-2). Release 2021-1 bestaat naast ASD voor Revit ook uit de BouwConnect Bibliotheek (BCB), ASD voor ARKEY/Adomi, Toetsingsmodules, BouwConnect NTA 8800 & Bouwbesluit.

Informatie over vernieuwingen in de BCB, BouwConnect NTA 8800 & Bouwbesluit leest u in de release notes van de desbetreffende software.

 

ASD is geschikt voor onderstaande versies van Revit

 • Revit 2019, 2020, 2021

 

ASD Help - Zoeklabels
U kunt in de Online Help zelf een zoekterm intypen of gebruikmaken van de trefwoordenlijst Zoeklabels. Klik in de menubalk van de Online Help op het icoon Zoeklabels en vervolgens op het zoeklabel Nieuw in 9.0 voor een overzicht van de laatste softwareaanpassingen. Zie de afbeelding hieronder.Nieuw en verbeterd ASDVR 9.0

Interface

ASD Maak kozijnstaat

In ASD is een nieuwe functie toegevoegd waarmee u automatisch kozijnstaten kunt laten opstellen van een Revit project. In het ‘ASD Project sjabloon’ zijn daarvoor diverse aanvullingen toegevoegd die ervoor zorgen dat u direct de views en het afdrukblad kunt verkrijgen.

ASD Maak profiel

In ASD is de nieuwe functie Maak profiel toegevoegd waarmee u van een getekende arcering (Filled Region) een (3D) family kunt maken.

Kozijnkader-aansluitingen

 • Er zijn kozijnkader-aansluitingen toegevoegd voor bureau-gebruik. De sjablonen die in de map Buro staan worden gevonden en worden met een lichte blauwe tint getoond in de plaatsingsopties van BCB Kozijnen.
 • Kozijnkaders kunnen met en zonder Shared Nested families worden toegepast.
 • De dialoog voor de keuze van kozijnkaders toont automatisch een lijst van deuren wanneer er een deur is toegepast. Terugschakelen naar vensters is nog steeds mogelijk.
 • De kozijnkaders zijn voorzien van de eigenschap BCB_Gespiegeld. Hiermee wordt er automatisch een variant type in de family gemaakt voor de gespiegelde plaatsing.

ASD Project sjabloon verbeteringen

Het 'ASD Project sjabloon' is uitgebreid met de volgende onderdelen:

 • Het ‘ASD Project sjabloon’ is voorzien van nieuwe families voor balustrades.
 • Er is een afdrukblad voor een kozijnstaat met views en tabellen opgenomen.
 • Het ‘ASD Project sjabloon’ is naar een 4-cijferige NlSfB code bijgewerkt voor alle elementen.

ASD Invalshoek verbeteringen

Functie-info: Met ‘ASD Invalshoek’ kunt u views eenvoudig volgens een standaard instellen, zonder dat de gebruikte viewtemplates de views volledig op slot zetten. ‘ASD Invalshoek’ staat als dialoog standaard aan de rechterkant van het scherm en is in breedte aanpasbaar. Meer informatie over deze functie staat in de Online Help.

 • Zelfgemaakte invalshoeken met een andere naam worden ook voorzien van een icoontje als deze binnen de zoektermen vallen. Nieuwe (toegevoegde) zoektermen voor invalshoeken zijn:
  • Verkoop - voor icoon Bestek
  • Toets - voor icoon Vergunning
  • VO en DO - voor icoon Ontwerp
  • Kozijn - voor icoon Uitvoering              
 • In de dialoog van ‘ASD Invalshoek’ kunnen de dialoog-onderdelen schaal-set, category-set en weergave in hoogte worden aangepast, door de scheidingsrand met de linkermuisknop ingedrukt te verslepen.

ASD Navigator – verbeteringen algemeen

 • In de dialoog ASD Project-instellingen is de optie voor het bijwerken van de namen van families volgens de NLRS-structuur verder uitgebreid.
  • Bij conversie naar NLRS wordt nu ook de NL-SfB code aangepast, indien deze niet conform NLRS of onvolledig is.
 • Bij het vervangen van een view werd soms de verkeerde view vervangen. Dat is opgelost.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe view werd er soms onterecht een volgnummer achter de viewnaam gezet. Dat is opgelost.
 • De opzet van de naam van views in afdrukbladen is nu configureerbaar via de dialoog ASD Project-instellingen.
 • Bij de aanmaak van een nieuwe bouwlaag (Level) wordt er voor de bepaling van de naamopbouw van deze bouwlaag beter gekeken naar de structuur van de naamopbouw van de voorliggende bouwlaag.
 • Er kunnen meerdere soorten tabellen worden aangemaakt.

ASD Navigator – verbeteringen Afdrukken & Exporteren

 • Vanuit ‘ASD Navigator’ kan er nu ook een enkele losse view (die dus niet op een afdrukblad staat) worden afgedrukt naar pdf of worden geëxporteerd naar DWG AutoCAD.
 • De stabiliteit van de module voor het afdrukken naar pdf is wederom verder verbeterd.
 • Voor het afdrukken naar pdf is het probleem met de volgorde van afdrukbladen opgelost.
 • Voor betere bepaling van de formaat-uitsnede is er in de dialoog Afdrukken naar PDF de aanvullende schakelaar Gebruik raster processing toegevoegd.
 • Bij het afbreken van een afdrukproces wordt er een dialoog getoond waarin de mogelijkheid wordt gegeven om alles af te breken of alleen het actieve afdrukblad in het proces af te breken.
 • Soms werden detail-views bij views zonder afdrukblad niet goed herkend voor de boomstructuur in de ‘ASD Navigator’. Dat is opgelost.

Functie-info: ‘ASD Navigator’ zorgt voor meer overzicht tijdens het werken met projectviews en biedt extra ondersteunend gereedschap voor het maken van afdrukbladen (waaronder het dupliceren van een volledig afdrukblad). Bekijk voor een volledig overzicht van de werking van ‘ASD Navigator’ de Online Help.

ASD Ontwerpkozijnen

Functie-info: Met ‘ASD Ontwerpkozijnen’ kunt u eenvoudig flexibele ontwerpkozijnen maken. Deze kozijnen kunt u uitwerken als BCB-kozijnen. Meer informatie over deze functie staat in de Online Help.
 

ASD Splits wand/vloer en Plaats wand/vloer gesplitst

Functie-info: Met de functies ‘Splits wand/vloer’ en ‘Plaats wand/vloer gesplitst’ kunt u wanden en vloeren die uit verschillende lagen bestaan opsplitsen in losse lagen.

 • Het probleem dat zich voordeed bij het splitsen van wanden is opgelost. De functie kon vastlopen wanneer er ingevoegde elementen gevonden werden met dezelfde instantie parameters.

Project instellingen

Project instellingen heeft de volgende uitbreidingen:

 • De mogelijkheid tot aangeven van een BURO-pad voor sommige instellingen, lees hier.
 • Verbeterde NLRS conversie. Hier leest u meer.
 • Instelling hoofdlettergebruik voor losse teksten, lees hier.
 • Weergave viewitems bij afdrukbladen-boom, lees hier.

NLRS standaard

ASD voor Revit en de BCB 9.0 volgen de Nederlandse Revit-standaard (NLRS) voor materiaalnamen en family namen. De NLRS is erkend als aanbevolen open standaard voor de uitwisseling van bouwinformatie. U leest hier meer informatie.