ASD voor Revit 9.2.1 is onderdeel van de software release 2021-2a. In deze release notes staat informatie over de aanpassingen in de software ten opzichte van release 9.2 uit juli 2021.

ASD voor Revit is geschikt voor Revit 2019, 2020, 2021, 2022.

Verbeterd in ASD voor Revit

 • ASD projectsjabloon is aangepast: bouwlaagnamen hebben geen underscore meer tussen nummer en naam. Dit is in overeenstemming met het geldende BIM BasisILS (dit dient u desgewenst uiteraard over te nemen in uw BURO projectsjabloon).
 • Verbeterde afhandeling van de bestandsnaam bij afdrukken naar PDF i.c.m. Revit 2022 wanneer in de omschrijving van de tekening 'ongewenste' karakters. Afdruknamen met vreemde leestekens  /\[]{}:*?\"`~<>|worden gecorrigeerd naar _ (underscore). Er verschijnt nu een melding.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe plattegrond in de ASD Navigator werd de viewnaam van een duplicaat voorzien van een nummer met haakjes. Dit is nu alleen een nummer zonder de haakjes.
 • Bij het vervangen van ASD ontwerpkozijnen voor BCB kozijnen kon het voorkomen dat de omzetting werd afgebroken. Dit is nu opgelost.
 • ASD Maak kozijnstaat
  • Maak kozijnstaat werkt sneller
  • De standaard instelling voor aansluitkaders is vanaf nu niet tonen
  • De sortering werkte niet altijd goed. Dit is nu opgelost.
  • Er is een aanvullende sorteerfunctionaliteit toegevoegd aan de ASD kozijnstaat. Er kan nu ook op de parameter ‘Model’ (kozijnserie) worden gesorteerd.
 • In de dialoog ASD projectinstellingen is onder het tabblad Views een invoerblokje opgenomen voor het vervangen van de standaard tekstwaarde van Revit ‘As Indicated’ op de afdrukbladen.

Lees ook Nieuw in ASD 9.2.1 - oktober 2021.