ASD voor Revit 2022.2 is onderdeel van de software release 2022.2. In deze release notes staat informatie over de aanpassingen in de software ten opzichte van release 2022.1 van februari 2022. Release 2022.2 is beschikbaar vanaf mei 2022 en bestaat ook uit BCB Pro, ASD voor ARKEY/Adomi en BouwConnect NTA 8800 & Bouwbesluit.

Deze versie van BCB is geschikt voor gebruik van Revit 2023 en AutoCAD 2023

Voor deze release wordt support-ondersteuning gegeven voor Revit 2021 en 2022.1 en 2023. BCB en ASD kunnen wel worden gebruikt in combinatie met Revit 2019 en 2020, maar hiervoor geldt geen support-ondersteuning meer.


Algemeen

 • ASD voor Revit heeft ondersteuning en support voor gebruik van de laatste drie Revit versies: 2021, 2022, 2023
  • NB: gebruik van ASD voor Revit is wel geschikt vanaf Revit 2020
  • NB: ASD is sinds deze 2022.2 release niet meer geschikt voor Revit versie 2022.0, maar voor de update van 2022, Revit versie 2022.1
 • ASD-projectsjabloon is aangepast en uitgebreid (lees hier meer). Lees ook Nieuw in ASD 2022.2.
  • Correctie plafond materialen
  • Correctie NLRS NL-SfB codes
  • Invalshoek Gebieden toegevoegd
  • Keyschedules voor gebieden toegevoegd
  • Colorschemes voor gebieden toegevoegd
  • Er is een renvooi tekening aangemaakt (Overzicht families), waar de kleuren voor de Rooms kunnen worden veranderd
  • Riolering (pipe systems + pipe types + pipe fittings) toegevoegd.

Nieuwe functionaliteit

 • De functies Maak Profiel en Maak Profiel Opening zijn uitgebreid met de mogelijkheid voor het bepalen van het plaatsingspunt (aangrijpingspunt) van het profiel.
 • Bij gebruik van ASD Maak profiel wordt nu in de dialoog Plaatsopties voor lijnvormige elementen een schakelaartje getoond 'Maak alleen Profile Family', zodat in je project alleen het profiel wordt opgenomen. Een dialoog toont het resultaat.
 • In de Navigator voor het onderdeel tabellen is het commando ‘Dupliceer’ toegevoegd om van een tabel, 2D tekening, Legend, Rendering, e.d. een duplicaat te maken.
 • Aanmaken van een Keynote Legend is toegevoegd in de commandolijst van ASD Navigator.
 • Door een element te selecteren en vervolgens te kiezen voor de toetscombinatie Ctrl-3D knop in de Navigator wordt de section box om het geselecteerde element gezet. Als het geselecteerde element een wand is, wordt de section box in de richting van de wand gezet.
 • In de dialoog van Projectinstellingen kunt u nu aangeven hoe de schaalwaargave in de onderhoeken moet worden verwerkt (zoals opsommingschalen, vaste tekst etc.).


Verholpen problemen en verbeteringen

 • Bij het instellen van de HashCode kon ASD Navigator vastlopen bij een verkeerd opgestelde NLRS familynaam. Dit is nu opgelost.
 • NLRS Conversie en de verwerking van de NL-SfB code werd in sommige gevallen niet doorgevoerd naar alle familytypes. Dit is nu opgelost.
 • Stabiliteit is verbeterd bij het dupliceren van afdrukbladen proces Versneld, bij gebruik van Revit 2022.1 en Revit 2023.


Lees ook Nieuw in ASD voor Revit 2022.2
Lees ook Nieuw in BCB 2022.2