Onderstaande beschrijving geeft een stappenplan om Revit 2021 op een correcte wijze op uw pc te installeren. Wanneer u ook gebruik wilt maken van ASD voor Revit en BCB Pro dan dient eerst Revit te worden geïnstalleerd. Voor de installatie handleiding van ASD voor Revit en BCB pro verwijzen we naar de help van BCB pro Ho 0.2

 • U kunt de installatiebestanden voor Revit 202x downloaden van de website van Autodesk.
  Pak de download uit en plaats de bestanden ergens op de harddisk van uw computer.

 

 • Voorafgaand aan de werkelijke installatie controleert de setup of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. Daarna verschijnt onderstaande dialoog met de volgende mogelijkheden:
  - Create Deployment (niet gebruiken)
  - Install Tools & Utilities (niet gebruiken)
  - Install --> deze optie moet u kiezen

 

Standaard installatie 

 • kies de optie ‘ Install’

 

 

 • Er verschijnt een dialoog met de licentie- en serviceovereenkomst.
  • U kunt deze tekst doorlezen.
  • Kies daarna voor ‘I accept’ en klik op ‘Next’.

 

De volgende dialoog geeft de mogelijkheid om de installatie ‘bij te sturen’. U kunt bepalen welke onderdelen en libraries worden geïnstalleerd etc). In de meeste gevallen staan alle opties al goed, maar het is toch goed om deze even na te lopen, zeker als u in een eerder stadium een installatie hebt uitgevoerd met andere setupbestanden. Open de installatieopties door op de pijltjes (driehoekjes) te klikken. De installatieopties betreffen de setup van:

 • Autodesk Revit
 • Autodesk Revit Content Libraries
 • Autodesk Material Libraries

Voordat u een installatie-onderdeel opent, kunt u de installatiemap aanpassen.
Standaard wordt deze locatie gebruikt: ‘C:\Program Files\Autodesk\’, dat is de juiste map.

 • Open de installatieopties door te klikken op de ‘kleine driehoekjes’
 • Bepaal waar de Revit programma bestanden worden geïnstalleerd
  default: C:\Program Files\Autodesk\
 • Bepaal waar uw projectbestanden standaard (default) geplaatst worden via het ‘Project Path’, bijvoorbeeld op uw server
  default: C:\Users\UserName\Documents\
 •  

 •  

    

 

 • De eerste installatieoptie ‘Autodesk Revit 2021’ betreft het inregelen van de installatie van enkele ‘Sub-Components’ (aan laten staan).
  • En het bepalen van het ‘Content Path’ --> waar staan de Libraries van Revit 202x.
  • En het bepalen van het ‘Project Path’ --> waar staan de projecten.
 •  

   

De daarop volgende installatieopties ‘Base Families for Revit 202x’ geven de mogelijkheid om bibliotheken te installeren: US, UK en German Content Libraries.

In Revit 2021 maken de Nederlandse Content Libraries geen onderdeel uit van de standaard installatieprocedure, deze moeten later worden toegevoegd (zie verderop in deze helptekst).

Advies: Kies er voor om niet meer Content Libraries te installeren dan in de praktijk worden gebruikt. Zo voorkomt u dat de harde schijf volloopt met content die u waarschijnlijk nooit gaat gebruiken.

 • Installatie: Terug in het ‘hoofdmenu’, kunt u nu de werkelijke installatie starten. Tijdens de installatie volgen diverse dialogen elkaar op zonder te stoppen. 
  • klik op ‘Install’ om de installatie uit te voeren.

Er volgen een aantal schermen tijdens de SetUp, hier ziet u een voorbeeld:

 
Einde installatie

 • Zodra de installatie gereed is en is geslaagd, verschijnt een dialoog met daarin groene vinkjes en is er een ‘start-icon’ op het bureaublad aangemaakt. Soms is het noodzakelijk om na de installatie een herstart van de pc uit te voeren. We adviseren u de pc na een installatie altijd te herstarten.
 • Setup is geslaagd als bij alle onderdelen groene vinkjes staan.

 

 

 

 

Eerste opstart
Start Revit op via het icoon op uw bureaublad of via de optie ‘Launch Now’ in de laatste dialoog van de Setup.
Revit start alleen als u een Autodesk Account, een geautoriseerde versie of een netwerklicentie heeft.
Als de versie nog niet is geautoriseerd verschijnt er een dialoog waar kan worden gekozen voor een van deze drie methodes van autoriseren.

 • Indien een Autodesk account wordt gebruikt dient u dit account eerst aan te maken, voordat u de loginnaam en het wachtwoord van uw Autodesk account kunt in typen.
 • Als u gebruik maakt van de bedrijfslicentie, klikt u in de dialoog op ‘enter a serial number’.

 

 

 • Daarna verschijnt een tweetal dialogen om het product te activeren en voor het invoeren van een serial number.
  • kies ‘activate’
 • voer een serial number en product key in

 

 • Na het invoeren van het serial number en de product key klikt u  op ‘Next’ en wordt uw licentie geactiveerd.

  

 

Controle installatie
Als u de Revit installatie wilt controleren (of Revit überhaupt werkt of niet), start u Revit op via het icoon op uw bureaublad. Het is belangrijk om enkele onderdelen van de setup te controleren, de beschikbaarheid van templates is er een van.

 

 Zodra Revit is gestart verschijnt een venster waarin u een nieuw project kunt starten of een bestaand project kunt openen. Voor een nieuw project klikt u op ‘Project New’, daarna kunt u kiezen uit verschillende Project Templates.

Nadat een nieuw project is gestart of een bestaand project is geopend, is het volledige Revit scherm inclusief alle commando’s beschikbaar.

Hier kunt u twee belangrijke settings controleren:start via de ‘File’ knop het ‘options’ commando

 • Klik in de options dialoog op ‘File Locations’.

 

Hier heeft u toegang tot het instellen van paden voor:

 • de beschikbare ‘Templates’
 • de beschikbare ‘Content Libraries’.

Als de standaard Revit installatie goed is verlopen staan hier drie templates:

 • Architectural Template
 • Structural Template
 • Structural Template

 

NB: Wanneer hier onverhoopt ook Imperial libraries zijn geinstalleerd dan kunt u deze verwijderen (Imperial is maatvoering in inches)

Let op! het is belangrijk dat bij deze projectsjablonen (Templates) ook de toegang wordt geregeld tot het ASD_202* project sjabloon. Er is gebleken dat dit niet altijd gebeurd tijdens installatie de Installatie van ASD voor Revit.

 

Installatie Nederlandse Content voor Revit 2021

Aangezien de Nederlandse content geen deel meer uitmaakt van de standaard installatieprocedure vanaf Revit 2021 en 2022, moet u deze content zelf downloaden en installeren en toevoegen aan Revit na afloop van de hierboven beschreven installatieprocedure.

 • Revit 2021: Ga naar ‘Insert’ en klik op ‘Get Autodesk Content’


Aanvullend voor Revit 2021 kan de download de Nederlandse content van de volgende plek:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revit-2021-content.html

 

 

 

 • Scrol naar de Nederlandse Content:
  - RVT202x_NLD_FamTemplates_Templates.exe (exe - 7MB)
  - RVT202x_NLD_Libraries.exe (exe – 29MB)

 

 • Plaats beide bestanden ergens op de harde schijf van uw pc 

 • Pak deze bestanden uit door te dubbelklikken op deze ‘exe-bestanden’.
  Er volgt een extra ‘veiligheidswaarschuwing van Windows:
   - klik op ‘more info’ en vervolgens op ‘run anyway’.

     

  

Daarna kunt u bepalen waar deze bestanden moeten worden geplaatst.
Indien u er voor heeft gekozen om de Libraries van Revit op de default plek te installeren hoeft u de volgende dialoog niets aan te passen.

Na de installatie van beide onderdelen van de Nederlandse Content, staan de bestanden op de volgende plek (Revit 2021 op RVT2021):Hierna moeten deze Libraries nog worden toegevoegd aan de Library zoekpaden van Revit. En de BouwConnect Bibliotheek in combinatie met ASD voor Revit moet nog worden geïnstalleerd, lees verder bij de volgende 2 stappen.


 

Ga nu over tot de volgende 2 stappen:

 

Stap 1. ASD voor Revit  installatie via BCB installatie

Als Revit correct is geïnstalleerd en opgestart, sluit Revit en installeer nu ASD voor Revit door de BCB te installeren en bij de vraag voor Revit koppeling de vink boxjes aan te vinken, voor meer informatie lees de BCB online Help.

 

Stap 2. Inregelen van File Locations voor gebruik van ASD voor Revit

Ook is het van belang paden in te stellen die niet automatische tijdens de installatie worden ingevuld. Keer na de BCB installatie dan ook weer terug naar dit item en corrigeer / vul de paden aan in Revit.

Voor meer informatie over het inregelen van paden lees verder bij Beheer / Installatiepaden.

 

 

Compatibiliteit - welke versie installeren:

 • Mocht u een installatie deels over willen doen, doorloop dan gewoon deze handleiding en volg de stappen die worden uitgelegd. De installatieprocedure van Revit checkt zelf of er onderdelen ontbreken of moeten worden verwijderd.
 • Houd er rekening mee dat de versie die u installeert bepaalt welk bestandsformaat wordt gemaakt door Revit. Revit is niet backward compatible. Dus een bestand dat eenmaal geopend en opgeslagen is met een hoger Revit versie, kan daarna niet meer met een oudere (lagere) versie worden geopend. Revit heeft geen ‘Save as’ (opslaan als) mogelijkheid om een bestand in een ouder bestandsformaat op te slaan.
 • Wilt u samenwerken met een central file of in de  cloud (BIM 360) dan dient iedere participant te werken met dezelfde Revit versie.

 

Hulp bij installeren

 • Lees ook FAQ voor veelgestelde vragen.
 • Mocht u er om een of andere reden niet uit komen, neem dan contact op met support.
 • Wilt u controleren of er updates zijn voor uw software, lees dan hier

Snel aan de slag

 • Bekijk het volgende hoofdstuk om snel aan de slag te gaan met ASD voor Revit (ASDVR).