Eigenschappen van views en objecten worden getoond in de dialoog Properties van Revit, ook wel aangemerkt als Property Palette. Wanneer een model element geselecteerd is worden bij de Property Palette de eigenschappen van dit element getoond. Wanneer er niets geselecteerd is worden hier de eigenschappen van de View, of afdrukblad (Sheet) getoond. De eigenschappen kunnen hier veelal ook aangepast worden. Een waarde voor bijvoorbeeld hoogte van het object kan worden veranderd, zodat het element in het model een andere hoogte krijgt. Dit houdt in dat Revit parameter gestuurd kan worden bediend. Denk hierbij ook direct aan eigenschappen als lengte, breedte, diepte. Maar ook materiaaleigenschappen, fabricaat of specifieke IFC-gegevens kunnen worden vastgelegd bij objecten. Deze dynamiek maakt Revit heel krachtig maar tegelijkertijd ook heel complex. ASD voor Revit heeft als doel deze complexiteit van Revit wat gemakkelijker beheersbaar te maken. Lees hier meer over Properties.