Revit is modelleersoftware voor het maken van een virtueel gebouwmodel (BIM). In Revit tekenen we niet met lijnen en arceringen, maar stellen we een gebouw samen met logische onderdelen, die volgens een vaste structuur op elkaar reageren. Deze onderdelen heten 'Families' en zijn in hoofdlijnen 3D-objecten, vergelijkbaar met 'Blocks' in AutoCad of 'Componenten' in Adomi. Wanneer u handig gebruikmaakt van de automatische mogelijkheden van Revit, dan kunt u zeer snel een goed samenhangend gebouwmodel maken. Wanneer u echter, als beginnende gebruiker, nog niet helemaal thuis bent in de automatismen van Revit, dan kan dit behoorlijk frustrerend werken. Wanneer u namelijk iets wil dat Revit als niet-logisch ziet, dan krijgt u hier allerlei meldingen (Warnings) over. Of indien wat u wilt niet wordt toegestaan door Revit, dan krijgt u een melding (Warning) of foutmelding (Error). Er is op internet en speciaal op YouTube heel veel informatie te vinden over het gebruik van Revit, gelukkig want Revit is bijzonder uitgebreide software.

Wilt u echter op een gestructureerde manier het gebruik van de software leren dan adviseren wij een cursus. Ons cursus aanbod vindt u hier.

 

Hier volgt een zeer beknopte uiteenzetting over de samenstelling van Revit, zodat u ook een beter inzicht krijgt in hoe de BouwConnect Bibliotheek (BCB) en ASD-gereedschap aansluiten op de Revit-structuur:

 • Het project is in beginsel één totaal 3D-model, vastgelegd in één bestand waarin alle benodigde elementen aanwezig zijn.
 • Het 3D-model in Revit wordt getoond in Views (de projecties of weergaven): 3D, Plattegrond (Floor plan), Aanzicht (Elevation) en Doorsnede (Section).
 • Het 3D-model wordt door middel van Views in een Project Browser (automatisch) georganiseerd. Deze organisatie kan handiger worden aangestuurd met ASD Navigator.
  • Het totale 3D-model kan worden getoond met 3D home view {3D}
  • 3D views kunnen worden doorsneden door een Section Box.
 • Plattegronden zijn in het model gekoppeld aan Levels (bouwlagen). Er zijn meerder soorten plattegronden: Floor Plan (plattegrond), Structural Plan (constructief plan), Ceiling Plan (plafondplan), Area Plan (ruimteplan). Bouwkundige plattegronden zoals bouwkundigen die maken zijn Floor Plan. Een Floor Plan dat ook moet worden afgebeeld heeft een bijbehorende View in de Project Browser van Revit. Ook hier zorgt ASD Navigator voor een compactere organisatie en standaardisatie naar de Nederlandse bouw met minder muisklikken.
 • Levels (bouwlagen) en Grids (stramienen) met eventuele Reference Planes (referentievlakken) vormen het geraamte van het Revit-model. Deze elementen uit het Datum Panel zijn in alle views zichtbaar. In de ASD projectsjabloon zijn Grids en Levels gekoppeld aan een Scope Box (definitie van de model-uitsnede), zodat wanneer de Scope Box wordt verkleint of vergroot alle Grids en Levels mee schakelen.
 • Views kunnen worden verzameld op een afdrukblad (Sheet), waarmee het model op verschillende manieren kan worden weergegeven, zodat het via PDF-export kan worden gecommuniceerd naar derden. De weergave van een view veranderen kan eenvoudig met ASD-Invalshoek.
  • 2D views kunnen worden bijgesneden door middel van een Crop Region.
 • Het is bij BIM-communicatie belangrijk om het Project nulpunt in te regelen en af te stemmen met partners. Zie ook nulpuntverklikker in hoofdstuk 4.1.1
 • 3D-objecten kunnen in elke view aan het model worden toegevoegd of gemanipuleerd. Deze 3D-objecten (System families/ Families) hebben interactie met elkaar en vormen de kern van het gebouwmodel (het 3D-model). Wijzigingen aan de 3D-kern zijn direct zichtbaar in alle views van het gebouw. Dit fenomeen wordt in het algemeen wel aangeduid als BIM (Bouw Informatie Model), maar BIM gaat natuurlijk veel verder dan bi directionele associativiteit (samenhangend model met tweerichtingsverkeer voor manipulatie).
  • Van de 3D-objecten zijn de wanden (vloeren, daken) de leidende objecten, eigenlijk is alles van de kern gerelateerd aan wanden. Begin bij modelleren daarom ook met het plaatsen van de wanden.
 • 2D-objecten (Annotatie) kunnen in elke view worden toegevoegd, maar zijn alleen zichtbaar in de view waarin ze worden geplaatst. Hierbij moet men denken aan maatlijnen, teksten, toegevoegde arceringen of 2D detailinformatie. De meeste 2D- elementen worden in Revit aangeboden via het lint 'Annotate'.
 • Het is in Revit gebruikelijk om detail informatie 2D aan het model te koppelen. Denk hierbij aan 2D detaillering in een doorsnede van het model.
  • Maak hiervoor eerst een doorsnede markering (Section) met behulp van ASD-Navigator (zodat er direct wordt voldaan aan Nederlandse naamgeving).
  • Open vervolgens de Doorsnede view met behulp van ASD-Navigator.
  • Plaats op de positie van het gewenste detail een Detail markering (Call-out) met behulp van ASD-Navigator (zodat er direct wordt voldaan aan Nederlandse naamgeving).
  • Open het detail met behulp van ASD-Navigator en plaats hierop gewenste 2D objecten zoals hierboven beschreven.
 • Families worden gemaakt in een Family editor. Dit is een weergavescherm in Revit, met een compactere opbouw dan een volledig project. Families kunnen ook als los bestand worden opgeslagen buiten een Revit-project, en op eenzelfde manier dus vanuit een los bestand worden ingeladen. Op internet zijn veel families te vinden en te downloaden. Families kunnen worden voorzien van parameters zoals lengte breedte en hoogte. Deze parameters kunnen binnen het project vaak nog worden aangepast zodat er een zeer flexibel ontwerpmodel ontstaat.
 • Speciale families zijn System Families: ze vormen de kern van het gebouwmodel, voorbeelden hiervan zijn: Wall, Floor, Roof, Stair en Railing. Deze System Families komen alleen in projectvorm voor (project of template .rte). 
 • Families en System Families hebben automatisch gedrag; dit is meestal erg handig, maar soms lastig te doorgronden, en in enkele gevallen ongewenst. Automatisch gedrag is vaak wel te onderdrukken.
 • Een Revit project (.rvt) kan gestart worden met een project sjabloon (project template .rte) Dit sjabloon kan al allerlei Families en System Families bevatten. ASD voor Revit levert zo'n projectsjabloon (ASD_template) dat gebaseerd is op NLRS.
 • Fasen: het project kan voor onderdelen kenmerken meekrijgen om later op te filteren. Zo kunnen elementen worden gelabeld als bestaand en nieuw of als optie 1,2,3. In een later stadium kunnen deze keuzes worden vastgelegd in een view en kan er handig heen en weer worden geschakeld tussen bestaand of nieuw model of kunnen er handig opties worden getoond.
 • Opties (Design Options) kunnen in het model worden verwerkt, zodat een model meer voorstellen kan bevatten. En ze later met filters te schakelen zijn.
 • Revit heeft een sterke hiërarchische structuur om het gebouw vast te leggen, en er zijn veel parameters ingevuld in families en bij het samenstellen van het gebouw. Hierdoor zijn er heel veel bouwkundig belangrijke gegevens opgeslagen in het gebouwmodel. Deze gegevens (meta-data) kunnen op veel manieren worden verzameld in overzichten of tabellen (Schedules) in het project, en leveren op deze manier veel data die handig zijn bij het werkelijk bouwen van het project.
 • De meta-data kan ook wordne meegenomen bij IFC export vanuit Revit, zodat er handig een heel rijk gevuld IFC model ontstaat. Voor IFC export moet er wel een gratis uitbreiding aan Revit worden geïnstalleerd.
 • Revit kan afdrukken naar alle printers maar heeft standaard geen voorziening voor printen naar PDF (pas vanaf Revit 2022). Geen nood gebruik de ASDPDFPrinter driver.

 

In de volgende paragrafen volgt nog een gedetailleerdere beschrijving van enkele belangrijke aspecten van Revit en hoe deze worden gebruikt in ASD voor Revit.

NB: Lees ook de Tips voor nog meer Revit handigheden.