Categories zijn de Lagen van Revit. De Revit Families zijn gekoppeld aan de Categories, zo zijn er Category Wall, Floor, Roof, etc.

  • U kunt de Categorieën uitschakelen.
  • Ook kunt u de zichtbaarheid van de Categorieën beïnvloeden met een andere weergave ('Override'), met het menu 'Visisbiblity & Graphic Overrides' (VV)

 

 

Visibility & Graphic Overrides

De weergave van tekeningen is veel makkelijker met ASD Invalshoek. Mochten er dan nog wensen zijn, dan kan er altijd op onderstaande Revit-manier worden ingegrepen.

 

 

  • Elke view kan een andere weergave krijgen. Dit is eenvoudig in te regelen met de knoppen onder de view. Wilt u echter meer uniformiteit over meerdere views tegelijk, dan is het handig om de gewenste instelling op te slaan in een View template. Deze View template kan dan voor meerdere views gebruikt worden. Dit maakt de bediening ook veel handiger en sneller.
  • Elementen aan- of uitzetten kan door de categorie aan/uit te schakelen met 'Visibility & Graphic Overrides' (VV).
  • De standaard weergaven voor 2D zijn ingegeven in 'Object styles', met 'Graphic overrides' kan echter worden gekozen om Categories andere weergaven te geven (VV).
  • 'Wall overrides' (Floor/Roof) de omlijning voor verschillende wandonderdelen kan ook qua lijndikte worden overschreven.

 

Nog makkelijker is het door gebruik te maken van ASD Invalshoek. Hierin zijn de meest gebruikte schakelingen met betrekking tot Categorieën vastgelegd in Nederlandse standaardweergaven.