Opties of Design Options, zoals dat in Revit heet, geeft de mogelijkheid om meerdere opties binnen één model te maken. Dit beantwoordt helemaal aan de filosofie van Revit dat er maar wordt gewerkt met één model. In een latere fase, wanneer gekozen is voor de definitieve opties, dan kan de definitieve keuze worden ingevoegd in het hoofdmodel. Hiermee vervallen automatisch alle overige opties en blijft er nog maar één totaal model over.

  • Design Opties zijn te bedienen via Manage | Design Options of via de Statusbar onderaan het Revit-scherm.

 

Hoofdmodel en Opties
Het hoofdmodel in Revit wordt aangemerkt als Main model. Dit is vaak het model dat getekend is wanneer er begonnen wordt zonder Design Options. Een Design Option bestaat uit een of meer Options sets, die u zelf een naam kunt geven, en deze Set bevat een onbeperkt aantal Options. De eerste Option in een set is altijd de Primary Option. De Primary Options van alle sets samen is wat men ziet als men naar het Main model kijkt.
De Primary Options zijn de Options die kunnen worden samengevoegd tot het eindmodel.

Meer uitleg over Design Options in Revit leest u hier.