Wanneer u met derden gaat communiceren over uw model, is het belangrijk afspraken te maken over het Project nulpunt, zodat alle betrokken partijen dit nulpunt kunnen hanteren. Het Project nulpunt kan op de volgende wijze worden gevonden en veranderd.

Wanneer u gebruikmaakt van het ASD projectsjabloon (ASD_template), dan is het kruispunt van Stramien A en 01 automatisch het nulpunt van het project. De verschillende punten kunnen zichtbaar worden gemaakt via Reveal Hidden Elements (onderaan het venster van Revit) of via sneltoets VV onderdeel Site.

NB: met een Annotate | Dimension/Spot Coordinate kan een punt gemarkeerd worden voor de coördinaten, zodat e.e.a. inzichtelijker wordt.

           

Revit kent eigenlijk 3 nulpunten, te weten:

  • Interne oorsprong (Internal Origin)
  • Project basis punt (Project Base Point)
  • Extern meetpunt (Survey Point)

 

  • Internal Origin. Dit punt is tot Revit versie 2019 niet direct te zien of te markeren met een kruisdraad met coördinatenweergave. Je kunt dit vinden door het Project Base Point los te halen van het Internal Startup Point of door een Spot Coordinate te plaatsen. Vanaf Revit 2020 is het Internal Origin wel zichtbaar in beeld te krijgen via inschakelen van een subcategory. Zie verder hier onderaan.

 

             

  • Project Base Point (cirkel met kruis): dit is het basis nulpunt van het project en is altijd met het noorden naar boven gericht (Project North).

   

 

  • Survey Point (driehoek met plusteken) is het externe meetpunt en geeft de oorsprong aan van een coordinaten stelsel waarnaar het project verwijst. Zoals bijvoor een RD coordinaten stelsel of een wereld coordinaten stelsel.

Vanaf Revit 2020 is de interne oorsprong (Internal Origin) wel zichtbaar te maken in een View. Dit is te regelen via de dialoog Visibility/Graphic Overrides (sneltoets VV) bij Categorie 'Site' bij subcategorie 'Internal Origin'.

 

Voor het instellen van de coördinaten van het werkelijke nulpunt op de wereld (Survey Point) en de hoek verdraaiing (lees hier).