Bij de start van een Revit-project zijn er altijd minimaal een plattegrond (Floor Plan), en een aanzicht (Elevation) aanwezig in de Project Browser (PB). Deze views zijn te openen met een dubbelklik op een view in de PB. De Floor Plan view is een 2D-snede van de begane grond, de Elevation is een aanzicht. Bij het openen van de Elevation of een Section zijn er in Revit meer Levels aan te maken, die automatisch Floor Plans in de boomstructuur van de Project Browser kunnen krijgen. Dit principe kan eenvoudiger worden aangestuurd met behulp van Navigator.

 

3D View (view {3D})

Elk Revit-model heeft een home 3D view {3D}. Als deze er om wat voor reden nog niet is bij de start van een project, wordt deze direct aangemaakt bij het activeren van het huisje-icoon in de QAT. Deze 3D view toont de kern van het model: alle 3D-elementen. Deze elementen zullen worden doorsneden wanneer de Section Box krapper wordt gesteld, zodat een opengewerkt 3D-model wordt getoond. Er kunnen onbeperkt 3D views worden bijgemaakt. Alle modelelementen kunnen per view worden verborgen via Graphics en Visisbilty overides (VV).

 

Aanzichten, Sneden en Details

Aanzichten (Elevations), Sneden (Sections) en Details (Call-outs) worden in Revit in het model aangegeven met behulp van markeringen. Deze markeringen kunnen voor de Nederlandse bouw en regelgeving het meest eenvoudig worden geplaatst met behulp van ASD Navigator (i.p.v.met Revit commando's en daarna zelf hernoemen naar Nederlands), lees hier.

 

2D View (Floor plan, Section, Elevation) en 2D-elementen

2D Views kunnen worden voorzien van Annotatie (lijnen, vlakken, maten en tekst). Deze Annotatie-elementen zijn alleen zichtbaar in de view waarin ze worden gemaakt. Lint 'Annotate' heeft het grootste aanbod van deze elementen. Views kunnen automatisch worden aangemaakt met ASD Navigator.  

 • Maatlijnen zijn ook Annotatie-elementen en dus alleen zichtbaar binnen de view waar ze worden geplaatst. Maatlijnen nemen in het geheel echter een speciale positie in. Maatlijnen zijn alleen te koppelen aan vastgelegde posities van 3D-objecten (bijvoorbeeld hartlijnen of buitenzijdes), en zullen vervolgens gekoppeld blijven aan het model. Ook bij het veranderen van de 3D-kern via een andere view. Dit maakt het 3D-model heel flexibel, meer geeft soms ook onverwachte Warnings:
  • maatlijnen zijn alleen zichtbaar in de view waarin ze worden geplaatst
  • maatlijnen hebben invloed op het gebouwmodel, ook in andere views
  • maatlijnen kunnen beperkingen hebben (constraints) als je dit als gebruiker wenst. Pas hier wel mee op, want dit kan het project aardig op slot zetten, en juist het dynamisch aanpassen geheel verstoren

 

Views dupliceren op de Revit manier

Let op: Wilt u sneller werken en automatisch volgens Nederlandse standaarden werken gebruik dan de mogelijkheden voor dupliceren in ASD Navigator. verder.

Views dupliceren is noodzakelijk in Revit omdat een view maar eenmaal op een afdrukblad kan worden geplaatst. Hoewel ASD Navigator al behoorlijk wat views automatisch aanmaakt, kan het nodig zijn zelf een view te dupliceren via de Project Browser (PB) van Revit. Hieronder staat de beschrijving hoe dit standaard in Revit kan worden gedaan.

 • Open de Project Browser-tab
 • Selecteer de te dupliceren view
 • Er zijn 3 mogelijkheden:
 1. Duplicate
 2. Duplicate with Detailing
 3. Duplicate as a Dependent

 

 

1. Duplicate

Duplicate maakt een kopie van de 3D-informatie uit de view. De 2D-informatie wordt niet meegenomen in de kopie.

 

2. Duplicate with Detailing

Duplicate with Detailing maakt een kopie met het 3D-model en de 2D-gegevens van de view.

 • De view kopie is voor de 2D-gegevens losgekoppeld van de originele view.

Let op! Als u op view 1 2D-informatie verandert die u later ook op view 2 wilt hebben, dan dient u deze te kopiëren via het klembord. 

 

3. Duplicate as a Dependent

Duplicate as a Dependent is een volledige kopie. Deze optie zit alleen maar in Revit om dezelfde view-weergave op een ander Afdrukblad te zetten; omdat het anders niet mogelijk zou zijn een view tweemaal af te beelden. Een view kan immers maar op één Afdrukblad.

 • De Duplicate as a Dependent is een 100% kopie. Er kan dus geen andere schaal of andere weergave worden gekozen, voor de kopie.