Families in Revit kunnen worden voorzien van parameters en daarmee zo nodig bestuurbaar worden gemaakt. Besturende parameters (zoals: lengte, breedte, hoogte, etc.) worden via maatlijnen en labels gekoppeld in de Family. Waarna er eenvoudig varianten (family-types) kunnen worden gemaakt van dezelfde vorm met andere afmetingen. Dit parametriseren is een zeer krachtig onderdeel van Revit en kan ook projectmatig worden toegepast.

Eigenschappen (Properties) worden getoond in het eigenschappenvenster (Properties Palette). In families zitten op twee niveaus diep deze eigenschappen waarop zij zich kunnen manifesteren.  Er zijn eigenschappen op instantie niveau en op type niveau.

  • Instance Properties

Instantie eigenschappen/parameters (Instance Properties) hebben alleen invloed op dit specifieke geplaatste family in het project.

  • Type Properties

Type eigenschappen zijn bereikbaar via het knopje 'Edit Type'. Deze Type Properties hebben invloed op alle plaatsingen van deze type van de family in het project.

 

Wanneer u wenst dat de eigenschappen ook kunnen worden gebruikt in tabellen dan dienen de parameters gedeeld (Shared) te worden toegepast in de family. Omdat we met BCB / ASD voor Revit de Nederlandse Revit Standaard (NLRS) ondersteunen is het verstandig dat u gebruik maakt van de Shared parameter-lijst van de NLRS (meer informatie leest u hier).

Meer informatie over het gebruik van tabellen (Schedules) in Revit, leest u hier.