Groepen (Model Groups) zijn verzamelingen van verschillende families. Groups kunnen worden aangemaakt en uitgebreid met Modify/Create/Group.

 • Groups zijn een verzameling van Revit-elementen die meerdere keren in een model kunnen worden geplaatst. Om die reden hebben deze interactie met elementen buiten de groep. Zo zal een los geplaatste deur over een Group toch de wand in de groep openen. Omgekeerd gaan wanden en kozijnen in een Group een verbinding aan met elementen buiten de Group.
  • Interactie van elementen binnen de Group naar buiten de Group kunt u het best vermijden, om niet nodeloos veel waarschuwingen van Revit te krijgen. U plaatst bijvoorbeeld een Group met een deur (Door) erin op een positie waar geen wand (Wall) is en dit is voor die family in Revit niet mogelijk.
 • Per individuele plaatsing van de Group kunnen elementen onzichtbaar worden gezet door een in de Group aanwezig element te selecteren (door Tab-toets selectie) en met rechter muisklik te kiezen voor Hide element.
 • Arrays zijn Groups die met een getalwaarde nog meer/minder elementen kunnen tonen.

   

  

 

Let op: Als een Group geopend staan dan werken functies die gebruik maken van de de programmeerinterface (API) niet. Externe functies zoals BCB en ASD werken niet in een geopende Group in een project.

Let op: Een Group kan niet worden overschreven; Revit nummert automatisch door. Hebt u een fout gemaakt bij het aanmaken van de Group, dan moet deze eerst worden verwijderd.

 

Tips:

Het gebruik van Groups kan handig zijn bij veel repetitie in het model. Er zijn echter wel wat aandachtspunten en beperkingen bij het gebruik van Groups:

 • Het gebruik van Groups geeft problemen bij Export naar IFC met unieke GUID.
 • Gebruik Groups niet gespiegeld, maar maak een nieuwe groep met gespiegelde weergave. Een gespiegelde groep is eenvoudig te herkennen aan het plaatsingspunt (X-Y richting verwisseld).
 • Let op met het spiegelen van elementen die niet gespiegeld te leveren zijn op de bouwplaats. Lees hier meer over de oplossing van BCB kozijnen met types sp (gespiegeld) en voor kozijnen met een enkele deur een L en R voor links- en rechts-draaiend.

     

 • Gespiegelde elementen vinden in het model kan met de ASD functie 'Selecteer gespiegelde' (lees hier meer).
 • Wanneer u in een Group werkt, kunt u geen externe programma’s aanroepen. Externe functies kunnen binnen Revit niet werken als een Group geopend is. Dit houdt in dat ASD voor Revit-commando’s niet werken in Groups en dat de BCB niet kan worden aangeroepen. Een alternatieve oplossing hiervoor is om eerst het product in het model zetten en er dan pas deze aan een Group toe te voegen zover nodig. Zie hiervoor ook de eerdere opmerkingen.
 • Revit kan wel eens ruzie krijgen met de interactie van Groups, wat leidt tot allerlei waarschuwingen. Zie hiervoor ook de eerdere opmerkingen.
 • Gebruik geen Group wanneer iets maar één keer voor komt. Hiervoor bestaan andere mogelijkheden, zoals het rechter muiscommando 'Select All Instances'.
 • Wees terughoudend met het nesten van Groups; Group in group gaat het model vertragen.  Deze stroperigheid komt ook voor bij veelvuldig gebruik van de 'Array functie' van Revit die in principe op dezelfde functionaliteit van Groups is gebaseerd.
 • Modelleer bij voorkeur aansluitende Groups. Denk hierbij aan:
  • Inbouw plattegrond
  • Gevels
  • Constructie wanden

 

 

 • Hosted families als Doors en Windows dienen bij voorkeur in dezelfde groep als de host te worden geplaatst.
  • Gebruik zo min mogelijk hosted families om het groeperen niet onnodig moeilijk te maken.
  • Veel gebruikers geven er de voorkeur aan om wanden in Groups de eigenschap Disallow te geven. Zeker wanneer Groups weer aan Groups schakelen en wanden bijvoorbeeld in T-ontmoetingen of kruispunten samenkomen
 • Zet wanden in een Group bij voorkeur niet met een Top Constraints aan een bovenliggend level. Zeker niet wanneer u verschillende bouwlaaghoogten hebt. Gebruik Attach Top om de wanden aan te sluiten, zodat de verschillende Groups gemakkelijker omhoog gekopieerd kunnen worden in een model.
 • Zet de Group 'Origin Point' op een handige positie. Bijvoorbeeld op de linker onderhoek op een kruispunt van stramienlijnen. Hierdoor kan een Group eenvoudiger direct op een juiste positie in het model worden geplaatst, met behulp van Architecture | Place Model Group.
 • Het gebruik van Sketch-mode, bijvoorbeeld bij een Floor, kan problemen geven bij gebruik in een Group. Plaats hiervoor de vloer eerst buiten de Group en voeg deze daarna toe.
 • Geef Groups overzichtelijke namen, zodat deze handig kunnen worden teruggevonden op tabblad Groepen van ASD-Navigator of in de Project Browser van Revit.
  • Geef bij voorkeur een volgcijfer aan het einde, in verband met het automatisch doornummeren van Revit bij het maken van kopieën. Dit gebeurt namelijk automatisch wanneer Revit dreigt vast te lopen door een conflict met Groups.
 • Annotatie moet niet in de Group worden geplaatst, omdat er niet kan worden gelinkt.
 • Warnings FIX Group: kies bij een waarschuwing door een conflict met Groups bij voorkeur voor FIX Group en niet voor Ungroup.
  • Bij Ungroup valt de hele structuur uit elkaar.
  • Bij FIX Group wordt er door Revit een duplicaat Group aangemaakt. Deze kunt u dan vervangen door de originele. Bekijk hiervoor deze video.

Een goed equivalent voor het gebruik van verzamelingen met meer vrijheid en minder beperkingen kan worden gevonden in Linked files.