Annotatie is een verzamelnaam voor bijschriften en verduidelijking van een 2D view. Hieronder verstaan we:

 • maatlijnen
 • teksten
 • 2D-detailinformatie

Doordat we in Revit een virtueel gebouwmodel maken (BIM) op basis van zeer gestructureerde elementen met parameters, is het eenvoudig om een model bij te schrijven.

 • Maatlijnen nemen in het geheel een bijzondere positie in. Maatlijnen geven niet alleen aan hoe groot iets is, maar kunnen ook worden gebruikt om het model van maat te veranderen.
 • Tekst of bijschrift dient in de vorm van tags geplaatst te worden. Tags zijn het beste voor te stellen als labels. Door het model te voorzien van tags is bijschrijft te maken zonder een letter in te typen. Het voordeel van tags is dat als het model verandert, dan ook direct alle op deze manier gekoppelde tekst verandert in het gehele model.
 • Wanneer een view moet worden voorzien van gedetailleerder tekenwerk dan het 3D-model bevat, dan kan er 2D-informatie over het 3D-model heen worden getekend. Op deze manier wordt er toch min of meer een koppeling bewerkstelligd tussen het 3D-model en het 2D-detail. Voordeel hiervan is dat het 3D-model niet overdreven gedetailleerd hoeft te zijn (minder zwaar/minder ingewikkeld)
  • plaats voor het maken van een doorsnedeview een doorsnede markering met behulp van ASD-Navigator in het model en open deze view.
  • plaats voor het maken van een detailview een detailmarkering (callout) in het model met behulp van ASD-Navigator, en open deze view.
  • detailinformatie kan worden gehaald uit de BCB via 2D-export van het bouwdeel (zie ook de BCB-Help)
  • of met behulp van een Filled Region worden getekend Annotate/Filled Region. Wanneer het materiaal nog niet in het project aanwezig is dan kan dit vrij eenvoudig worden aangemaakt via BCB/vrijtekenen materialen/materiaal - 2D-export.

Nb 2D-elementen uit de BCB plaatsen in een view kan heel eenvoudig met tabblad 'Families' van ASD Navigator.  Lees hier meer.