Een nieuw project start u op basis van een ASD project-sjabloon, om alle benodigde ASD voor Revit onderdelen te hebben in uw project. 

Nadat een nieuw project is aangemaakt en opgeslagen kan deze met behulp van ASD-Navigator heel handig worden ingeregeld m.b.v. een aantal muisklikken. (Dezelfde inregelacties zullen u met kaal Revit veel meer handelingen geven en veel langer duren). Hier volgt een stappenplan voor het aanmaken van een nieuw project, met verwijzingen naar help hoofdstukken voor uitgebreidere uitleg.

 

Stap1a - Nieuw projectbestand

Maak een nieuw projectbestand en sla dit op in een projectmap, voor meer uitleg lees hier.

 • Klik op file new
 • Kies ASD-template
 • Sla het project op in een nieuwe projectmap op een zelf gekozen plek.

Stap 1b - Bouwlagen (Levels) inregelen

Inregelen van gewenste bouwlagen, voor meer uitleg lees hier.

 • Open naast uw 'Begane grond' (Planview) ook een 'Vooraanzicht' (Elevation)
  • Klik Navigator views / 'Aanz'
  • Toets WT voor Windows Tile
  • toets ZA voor Zoom All
 • Wijzig in het aanzicht de peilhoogte van de eerste verdieping, door de maat aan te klikken en te wijzigen
 • Klik op tabblad Views van Navigator
  • Geeft rechter muisklik boven de bovenste bouwlaag
  • Kies commando 'bouwlaag erboven' toevoegen
 • Etc. en zo ook bouwlagen naar onderen.

nb zie dat ASD navigator bouwkundige logica gebruikt en automatisch de juiste peilmaat uitrekent voor de nieuwe bouwlaag

nb Bij de eigenschappen van een level kan in het property palette worden aangegeven of een Level 'building story' is of niet

Let op bij een nieuwebouwlaag tussen bouwlagen, kunnen we geen bouwkundige logica doorvoeren

 

Stap 2 - Stramien (Grid) inregelen

Voor het maken van een stramien heeft Revit zelf al handig doornummer mogelijkheden. Het meest eenvoudig kopieert u grid lijnen, zodat er automatisch wordt doorgenummerd.

 • Kopieer of Repeteer eerst de grid lijn met 01.
 • Kopieer daarna A en corrigeer bij de Properties het nummer naar letter B. Kopieer vervolgens B door en er wordt weer automatisch correct doorgenummerd.

 

Stap 3a - Gebruik van Werkviews of niet

Voor grotere projecten is het handig om ook werkviews te hebben om het model te wijzigen. Mogelijk zet u dan ook uw afdrukbladen op slot. Voor klein werk is het handige om direct in de afdrukviews te werken en optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit van ASD-Invalshoek in combinatie met ASD-Navigator; What you see is what you get. Kies ervoor of u met werkviews wilt werken of direct in de afdrukviews, lees hier.

Stap 3b - Project fase kiezen

Voor nieuwbouw projecten kunt u direct aan de slag. Voor een bestaand gebouw dat wordt aangepast kunt u beter werken met project fasering. Bouwdelen worden altijd geplaatst in de actieve fase. Voor meer informatie lees hier.

 • Kies de fase van het project

 

-------- 

Hier zijn nog de vervolgstappen  om een overzicht te hebben van de basis stappen voor het project:

 

Stap 4 - Modelleren

Begin nu met modelleren van het project, hiervoor maakt u gebruik van alle Revit commano's benodigde bouwdelen haalt u uit de BouwConnect Bibliotheek. De bouwdelen worden altijd op de meest handige manier in Revit aangeboden om direct te plaatsen (Lees hier).

Houdt hierbij Rekening met het project nulpunt i.v.m. BIM-communicatie.

 

nb Nog geen Revit ervaring? Dan adviseren we een Basistraining ASD voor Revit, kijk hier voor de mogelijkheden.

 

Stap 5 - Bijstellen Scopebox

 • Open {3D} en verander de Scopebox (in alle views veranderd de positie van het stramien)
 • Stel de zichtlijn van de aanzicht markeringen bij zodat ze het stramien snijden en binnen de Scopebox vallen

 

Stap 6 - Bijstellen Cropview

De Cropview bepaald wat u uiteindelijk in de view zichtbaar hebt, dit is standaard Revit functionaliteit (de Cropview kan ook worden gekoppeld aan de Scopebox -zoals standaard het geval voor ASD doorsneden en aanzichten). Onderaan elke view of bij de Properties zijn deze zaken te regelen. Vervolgens kunt u m.b.v. ASD-Invalshoek de weergave van de view optimaal instellen, zodat deze gereed is voor op een afdrukblad.

 

Stap 7 - Afdrukbladen samenstellen

Een afdrukblad samenstellen, dupliceren of afdrukken kan allemaal m.b.v. ASD-Navigator tabblad Afdrukken, lees hier voor meer informatie.