In Revit geeft een modelleur standaard in een doorsnede (Section) of aanzicht (Elevation) Levels aan (peilmaten). Deze Levels kunnen een 2D View krijgen in de Project Browser van Revit. Dit principe wordt door Navigator automatisch aangestuurd op een veel gebruiksvriendelijker manier. Maak eenvoudig op tabblad Views een nieuwe bouwlaag met het Context-menu (rechter muisklik).

In Navigator worden deze Bouwlagen (Levels) met een Nederlandse bouwkundige naam aangemaakt en getoond met de peilmaat (peilhoogte van een verdieping = bovenkant afgewerkte vloer). Deze bouwlaag heeft een corresponderende View in de Project Browser van Revit, mits hiervoor gekozen wordt. Het is ook mogelijk Levels te hebben zonder corresponderende View (hulppeilmaten). In Navigator worden op tabblad Bouwlagen de bouwlagen als volgt weergegeven. De peilmaten worden in zwart en grijs getoond, afhankelijk van de eigenschappen. Zwarte bouwlagen zijn Building Story en worden als zodanig dan ook als bouwlagen naar IFC geëxporteerd. grijze bouwlagen zijn hulplevels handig voor het modeleren.

  • Een Bouwlaag met de eigenschap Building Story (Property Palette van de view) is hier aangegeven in zwart.
  • Een Bouwlaag zonder eigenschap Building Story is hier aangegeven in grijs.

 

Hieronder een overzicht hoe een en ander dan wordt weergegeven op een aanzicht (Elevation).

NB: Zie dat ASD navigator bouwkundige logica gebruikt en automatisch de juiste peilmaat uitrekent voor de nieuwe bouwlaag

NB: Bij de eigenschappen van een level kan in het Property Palette worden aangegeven of een Level 'building story' is of niet

Let op: Bij een nieuwe bouwlaag tussen bouwlagen, kun kan ASD Navigator geen bouwkundige logica doorvoeren, en is de naam Level x, zoals dit ook zou gelden bij gebruik in Revit. U dient zelf de gewenste naam in te voeren. ook is het zo dat deze bouwlaag automatisch geen 'Building Story' is. dit kunt u desgewenst zelf veranderen.