Onder de keuzeknoppen voor de juiste projectie kan er nog worden gekozen voor een van de andere Views behorende bij deze projectie; een bouwlaag kan namelijk meerdere Views bevatten. Een View kan namelijk maar één weergave hebben en een View is maar één keer te plaatsen op een afdrukblad. Wilt u dus één plattegrond van de begane grond hebben als bestektekening en één als plattegrond met verblijfsgebieden, dan dienen er 2 Views van de bouwlaag begane grond te zijn, lees verder bij view dupliceren.

De stapvolgorde voor het openen van de juiste view (plattegrond) is:

   

 • kies de juiste bouwlaag
 • kies de juiste viewprojectie Plg, (Aanz, Drsn, Det)
 • kies uit de uitvouw lijst (of klik pijltjes links rechts)

   

 

 • Met de knopjes aan weerszijde van de keuzelijst kan naar de volgende of de vorige view worden geschakeld.
 • Ook kan het menu worden opengeklapt en kan direct een keuze worden gemaakt.

Wanneer u een bouwlaag aanklikt waarvan nog geen view aanwezig is dan kan navigator deze view automatisch deze view voor u aanmaken, lees verder bij view aanmaken.

Voor het aanmaken van een doorsnede of detail kunt u verder lezen bij plaatsen van markeringen.

 

NB: Herhaaldelijk klikken op de knoppen 3D, Plg, Aanz, Drsn of Det zal doorschakelen naar de volgende view uit deze categorie.

NB: Gebruik van Ctrl bij klikken op doorsnede (Drsn) of detail (Det) zal de doorsnede of detail in de 3D view openen i.p.v. de 2D view van de doorsnede of detail tonen.

 

De viewknop 3D aanklikken met  een ingedrukte Ctrl-toets kan het 3D model helemaal tonen of inzoomen op een selectie (vergelijkbaar met het Revit commando Selection Box) Bij wand selectie wordt de uitsnede echter beter geoptimaliseerd bij in een plattegrond schuin geplaatste wanden.

Werkwijze:

 • Selecteer een of meer objecten
 • Houd de Ctrl-toets ingedrukt
 • Klik op 3D knop in ASD Navigator: tabblad Views.

  

 

Weer terug naar volledige 3D modelweergave

 • Zorg dat er geen element is geselecteerd in het model
 • Houd de Ctrl-toets ingedrukt
 • Klik op 3D knop in ASD Navigator: tabblad Views.