Groepeer en sorteer van views

In ASD Navigator kan er ook gefilterd worden op eigenschappen, zodat niet alle views of afdrukbladen worden getoond maar alleen datgene dat voldoet aan de filtervoorwaarden. Voordat dit mogelijk is moeten er eerst sorteer variabelen worden ingesteld en aangegeven bij de views.

 

  • Filter instellen

De filtervoorwaarden kunnen gewoon worden ingegeven in de Projectbrowser van Revit, deze is benaderbaar via het Rechter muismenu van ASD Navigator.

  • Klik rechter muisklik op tabblad Views
  • Kies groepeer en sorteer

 

 Het inregelen van de Projectbrowser staat beschreven in HO Beheer A.7