Afdrukbladen kunnen zichtbaar worden geschakeld met tabblad 'Afdrukken' van Navigator.

Het venster heeft twee helften:

 • De bovenste helft toont de aanwezige afdrukbladen:
  • Dubbelklik op een afdrukblad(titel) naar keuze en deze wordt geopend in een Window.
   • Standaard zijn er al 2 afdrukbladen aanwezig: het Basis afdrukblad zonder titel en Kozijnstaat.
   • Verander de titel en het tekeningnummer naar wens bij de Properties van de view.
   • Kozijnstaat wordt aangestuurd door commando 'Maak kozijnstaat' (lees hier meer).
  • Wilt u een nieuw afdrukblad, maak dan een nieuwe met behulp van commando 'Nieuw afdrukblad' in het context-menu.
 • De onderste helft toont de nog beschikbare Views (Views kunnen maar één keer geplaatst worden op een afdrukblad):
  • Een nog niet gebruikte View kan eenvoudig met de linkermuisknop naar het bovenste gedeelte van Navigator / Afdrukken worden gesleept op een Afdrukblad titel (en dus niet direct naar de view, zoals in standaard Revit)
  • De op deze manier geplaatste view zal op het afdrukblad venster verschijnen op de oorsprong van de tekening (rechter onderhoek).
  • Verplaats de view naar de gewenste positie op het afdrukblad.
  • Met behulp van ASD-invalshoek kan de weergave van een selectie van views worden veranderd (Lees hier meer).

NB: Wanneer een view nogmaals op een afdruk moet worden geplaatst, dient er een kopie van de view te worden gemaakt, een view dupliceren kan op het tabblad views van Navigator.

NB: Het is echter ook mogelijk om met Navigator in één keer een volledig afdrukblad te dupliceren inclusief alle views, lees hieronder verder.

 

  

 

Boom afhandeling tabblad ‘Afdrukken’

 • Wanneer een afdrukblad wordt gekozen in de boom dan vouwt deze niet direct open, door op het plus icoon te klikken voor het afdrukblad worden de views getoond.   

       

 

Filteren (op view naam)

Wanneer het in een project gaat over heel veel afdrukbladen dan kan er eenvoudig worden gefilterd op de view naam. 

 • Typ de gezochte viewnaam in, in het invoervak.

NB: het filter wordt onthouden.

 • Selecteren van meerdere afdrukbladen gaat nu zonder dat elk afdrukblad wordt geopend waardoor selecteren sneller en eenvoudiger gaat.

 

 

Functionaliteit in het bovenste gedeelte

De Navigator functionaliteit is te ontsluiten via een rechter muismenu op het bovenste gedeelte van de dialoog.

 

 • Linker muisklik op een afdrukblad-titel, opent deze als view (zie voortgangsbalk linksonder). 
 • Plus-icoon voor het afdrukblad laat de geplaatste views zien.
 • Een klik met de rechter muisknop toont het onderstaande menu:

 

 • Naam afdrukblad wijzigen
 • Verwijder afdrukblad
 • Open afdrukblad (gelijk aan klik met de linker muisknop op een afdrukblad titel, waarna deze wordt geopend)
 • Nieuw afdrukblad maakt een nieuw afdrukblad (Sheet)
 • Dupliceer afdrukblad zorgt ervoor dat één of meer geselecteerde afdrukbladen worden gedupliceerd. Daarbij worden alle views die op het afdrukblad staan ook gedupliceerd en voorzien van een passende naam. Dupliceren van het afdrukblad kan gedaan worden zonder en met annotatie (With Detailing) en 'als afhankelijk' (As Dependent) voor de views.
 • Afdrukken en export
 • Groepeer en sorteer
 • Project-instellingen

 

 • Eigenschappen schaal en formaat van afdrukbladen in tekeninglijsten

Bij het openen en bij het afdrukken naar PDF van een afdrukblad via de Navigator worden de NLRS eigenschappen voor formaat en schaal van het afdrukblad bijgewerkt. Op deze manier zal de tabel (Schedule) met de tekeningenlijst de juiste waarden kunnen tonen voor formaat en schaal. Deze functionaliteit werkt alleen als de onderstaande eigenschappen (properties) in het project resp. de Title Block Family aanwezig zijn. 

In de onderhoek family (Title Block)

 • papier_breedte  -  lengte eenheid met de breedte
 • papier_hoogte  -  lengte eenheid met de hoogte
 • papierformaat  -  tekstveld met de benaming zoals A0, A1, A3 e.d.

In het project als NLRS (Shared Parameter) voor afdrukbladen (Sheets)

 • NLRS_C_tekening_schaal
 • NLRS_C_tekening_formaat

Als een afdrukblad views bevat met verschillende schalen dan zal Revit hiervoor standaard de waarde 'As Indicated' geven. ASD Navigator zal deze eigenschap dan vertaald overnemen naar 'Als aangeven'.

Zie ook de uitleg in hoofdstuk A8 bij het onderdeel 'Labels en Shared Parameters in de onderhoek en in het project'.

 

 • Afdrukken en export

Afdrukken kan met het commando 'Afdrukken en export' in Navigator, lees hier verder. 

 

 • Selecteer alle afdrukbladen

Deze optie selecteert met een klik alle afdrukbladen. Lees ook groepeer en sorteer om handige selecties te maken.

 

 •  Project-instellingen

Bij Project-instellingen zijn een aantal project zaken zeer eenvoudig te regelen, voor fasering en tekst en font gebruik, lees hier verder. 

 

Rechter muis opties voor een view op een afdrukblad

Wanneer op het plus-icoon voor het afdrukblad wordt geklikt worden alle geplaatste views van het afdrukblad op alfabetische volgorde getoond in een lijst. Rechter muisklik op een view geeft de volgende opties.

 • Met een rechter muisklik op een view
  • Verwijder van afdrukblad - Kan deze worden verwijderd (hiermee wordt de view onderaan bij beschikbare views getoond)
  • Open view - Kan deze worden geopend in een los venster.
  • Naar voorgrond - Ook kan een view op een afdrukblad naar voorgrond worden gehaald, zodat handig is aan te geven welke view voor welke ligt.

 

Overige view acties

 • Views zijn te verplaatsen van een afdrukblad naar een ander afdrukblad, door ze te slepen met de linker muisknop ingedrukt te houden.
  • Houd de ctrl-toets in gedrukt bij het slepen en plaatsen, zorgt ervoor dat een kopie van de view gemaakt wordt in plaats van een verplaatsing.

 

Let op: Deze kopieer-actie met de ctrl-toets wordt soms geblokkeerd door Revit. U krijgt hiervan een melding. Probeer het gerust nogmaals, vaak gaat het dan wel goed.

 

Nb Nog niet gebruikte views staan in het onderste gedeelte van de dialoog en zijn verzameld per categorie.

Nb heeft u nog een view nodig die nog niet aanwezig is, ga dan naar tabblad views en dupliceer de door u gewenste view met behulp van het rechter muismenu van Navigator, lees hier verder. 

 

 

Functionaliteit in het onderste gedeelte

Navigator maakt duidelijk onderscheidt tussen gebruikte en niet gebruikte views voor afdrukken.

 • Door nog beschikbare views in het onderste gedeelte van de dialoog te tonen weet u zeker dat een dergelijk view nog op een afdrukblad kan worden geplaatst.
 • Een al gebruikte view staat alleen in een lijst onder het betreffende afdrukblad.

Nb In Revit kunt u immers een view maar éénmaal op een afdrukblad plaatsen en Revit zelf zal met een waarschuwing aangeven dat een view niet meer kan worden geplaatst. ASD Navigator hiervoor dus een oplossing.

Functionaliteit in het onderste gedeelte is te ontsluiten via een rechter muismenu.

 • Views naar een afdruk slepen:
  • Niet gebruikte views in het onderste gedeelte van het tabblad 'Afdrukken' kunnen met de linker muisknop worden gesleept naar een afdrukblad op het bovenste gedeelte.
  • Zet op afdrukblad - de view wordt op de oorsprong van de tekening gepositioneerd en kan eenvoudig naar de juiste positie worden geschoven (maak hierbij eventueel gebruik van de Revit Snaps of Guide Grid).
 • Views weer vrijgeven:
  • Wanneer een view van een afdrukblad wordt verwijderd, zal deze automatisch weer worden getoond als een vrije view in het onderste gedeelte van het tabblad 'Afdrukken'.

Let op: Bij de beschikbare views 'views zonder afdrukblad' wordt nooit {3D} Home getoond. Deze 3D werkview is namelijk niet bedoeld om op een afdrukblad te zetten. Een 3D view die gebruikt kan worden moet altijd een zelfgemaakte view zijn, of duplicaat view zijn die PV bij de properties heeft aangevinkt.

   

 

Let op: Ook zogenaamde (2D) werkblad-views worden hier niet aangeboden, omdat werkblad-views niet zijn bedoeld om af te drukken.

   

 • De weergave van een afdruk view kan handig worden ingesteld met Invalshoek:
  • Selecteer één of meer view(s) op een afdrukblad, om van instelling te veranderen.
  • Kies vervolgens in ASD Invalshoek de juiste weergave.
  • Bouwkundige elementen uitschakelen kan met 'Verberg'.
  • Systeemelementen uitschakelen zoals Section Box, Level-, Grid markeringen (Drsn, Aanz) kan met sneltoets VV [Annotate]. 
  • Randen van de Crop Box kunnen worden aan- en uitgezet met behulp van Revit-iconen onder de View en in het Property Palette (PP).
  • Dubbelklik naast de View (rechter muis knop menu Deactivate View) om weer terug te keren in het afdrukblad.

De sortering van de afdrukbladen in het bovenste gedeelte van de dialoog kan ook nog specifieker worden ingeregeld, lees verder bij 3.1.1.5.1 Sortering inregelen voor afdrukbladen.

 

Verwijderen view (bij onderste gedeelte van tabblad afdrukken)

Verwijderen van een view in Revit kan niet ongedaan gemaakt worden met undo (Ctrl-Z). Daarom zal ASD Navigator bij het commando verwijder view voortaan een waarschuwing tonen.

 

 

Alle mogelijkheden van het rechter muismenu bij tabblad Afdrukken leest u hier.