Er is een eigen sortering aan te brengen bij uw afdrukbladen. Wanneer u bijvoorbeeld met projectfasen werkt in het project of u wilt scheiding aanbrengen binnen uw afdrukbladen voor bestaande en nieuwe toestand dan kunt u dit doen met de Browser Organisation van Revit.

 

Instelling voor sortering maken.

 • klik rechter muismenu op tabblad afdrukken van navigator
  • kies commando 'Groepeer en sorteer'
  • of Klik View - Windows - Userinterface - Browser Organisation.
 • Kies tabblad Sheet
 • Kies New: Maak een nieuwe instelling
 • Kies Edit
  • Kies tabblad Grouping and Sorting
   • Kies een sorteer niveau (level).
   • Klik OK

 

Aangeven van sorteer labels

 • Ga naar Navigator ‘Afdrukken’
 • Maak een selectie van een of meer afdrukbladen
 • Stel de gewenste titel in bij Properties (in dit voorbeeld Schets, Bestaand, Nieuw, Algemeen).

Nieuwe sortering                                                                                     Standaard gesorteerd (alfabetisch)

    

 

Hier nog een Engelstalige video voor het inregelen van Browser Organisation: https://www.youtube.com/watch?v=0EOxScQLMSI&ab_channel=DavidLight