Met het tabblad 'Families' van Navigator kan er snel worden gezocht binnen alle Families in het project. Het tabblad is weer onderverdeeld in verticale tabs, met een verdeling die beter past bij de Nederlandse bouwpraktijk.

Met het zoekvak kan er echter nog veel sneller worden gezocht tussen de al aanwezige families. Is een gezocht item onverhoopt toch nog niet aanwezig in het project, dan kan er direct worden doorgezocht in de BouwConnect Bibliotheek (BCB), door gebruik te maken van het BCB-icoon. Voordeel van zoeken in Navigator is dat alles veel overzichtelijker is en de naamgeving beter leesbaar is. Tevens kan er direct worden gezocht, met meerdere zoektermen, gescheiden door een spatie.

 • Met zoeken in de Selectie Box kan worden gezocht met meerdere zoektermen, gescheiden door een spatie.
 • De reeds beschikbare families worden direct in de lijst getoond en kunnen vervolgens in het model geplaatst worden.

NB: Merk op: in Navigator is de zoeknaam korter en beter leesbaar dan de werkelijke NLRS-naamgeving in het model, dit werkt veel prettiger. 

   

 • Is een gezocht item niet voorhanden, dan kan er eenvoudig verder worden gezocht in de BCB met behulp van de BCB-knop op het tabblad. De ingevulde trefwoorden worden dan omgezet naar een beschikbaar zoekfilter.

      

 

Wanneer u vanuit het tabblad Families van de ASD Navigator een Family plaatst, wordt in de dialoog met de familytypes de volledige naam van de Family in de titelbalk getoond.

 

Context menu ASD Navigator - Families 

Tabblad Families heeft een rechter muisknop menu met de volgende mogelijkheden.  

 

 • Selecteer een Family en klik rechter muisknop. 
  • Naam wijzigen geeft de mogelijkheid om de naam aan te passen en automatisch de juiste structuur van de NLRS toe te passen, lees ook verderop voor aanvullende uitleg. 
  • Bewerken opent de Family om te bewerken, zoals vergelijkbaar met Revit Project Browser – Edit (dit werkt uitsluitend voor Loadable Families) 
  • Verwijderen verwijdert de Family uit het Revit project (en dus ook de plaatsingen in het model), zoals vergelijkbaar met Revit Project Browser - Delete.  
   • Let op. De gehele Family wordt verwijderd uit het project. Het Delete commando van Revit in de Project Browser geeft ook de mogelijkheid om alleen één type te verwijderen. Verwijderen via ASD Navigator - Families verwijdert in dit geval altijd de gehele Family met alle types. 

Naam wijzigen 

Het commando 'Naam wijzigen' geeft de mogelijkheid om de naam aan te passen en daarbij automatisch de structuur van de NLRS aan te houden. Dit is vooral behulpzaam wanneer u bijvoorbeeld zelf een Family heeft aangemaakt of heeft binnen gekregen van derden i.p.v. via de BouwConnect Bibliotheek of ASD. Het commando opent een menu waarbij de naamonderdelen kunnen worden opgegeven. Er wordt daarmee een correcte naam voor de Family voorgesteld op basis van de Family eigenschappen en inhoud, zoals beknopt beschreven.

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/105/ 

NB overigens heeft het de voorkeur zoveel mogelijk Families via de BCB te maken, zodat automatisch de correcte Shared Parameters worden gebruikt. Lees hiervoor ook: 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/9/92/924/9241/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/9/92/924/9242/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/9/92/921/9211/ 

 

Als voorbeeld: een eenvoudig blokje als een Generic Model Family gemaakt, automatisch door Revit als 'Family1' benoemd. 

 • Ga naar ASD Navigator tabblad Families  
 • Zoek de Family op en klik met de rechter muisknop op de Family in de lijst 
 • Kies voor 'Naam wijzigen'

 

De volgende dialoog wordt geopend, waarmee u de familynaam kunt aanpassen en wordt er automatisch een familynaam volgens de NLRS structuur voorgesteld. 

 

 • Pas de omschrijving naar wens aan in het vakje 'Omschrijving'. Er wordt dan direct een nieuwe naam voor de Family getoond onderin de dialoog.

 

 

 • Kies een NL-SfB code uit de lijst door op het knopje met de drie puntjes te klikken […]  Er wordt dan een dialoog geopend met een lijst van mogelijkheden. Gebruik bij voorkeur een vier-cijferig code om te voldoen aan de in Nederland gebruikte BIM-standaarden. 

 

Een voorstel met het resultaat voor de familynaam wordt in de dialoog getoond bij de eigenschap 'Nieuwe naam'.  

 

Als de Family afkomstig is van de BCB kozijnfunctie (Family in de Category Windows of Doors) en het kozijnmerk wordt aangepast, dan zal deze functie ook de parameters en de familytypes in de Family bijwerken die naar het merk verwijzen.  

Het eindresultaat voor de familynaam is dan geheel volgens NLRS structuur, met de juiste NL-SfB code. 

 

 

NB NL-SfB code wordt in de naamgeving dialoog gevraagd omdat de eerste twee cijfers bepalend zijn voor de correcte Familynaam. Eventueel kunt u ook kiezen voor de uitklaplijst bij het pijltje bij NL-SfB code. Deze voorziet in een platte lijst van twee cijfers.

 

NB De naam van de Family wordt aangepast en eventueel de parameter van de NL-SfB code als die wordt aangepast. Er worden verder geen parameters aangepast, behalve als het een Family van de BCB kozijnfunctie betreft, in dat geval worden ook de parameters en de namen van de familytypes aangepast. Wilt u hier meer over weten lees: 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/105/1051/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/102/1021/ 

https://bcb-help.bouwconnect.nl/help/10/102/1022/ 

 

Via het knopje met de drie puntjes kunt u een uitgebreide lijst voor NL-SfB codes krijgen om uit te kiezen.

Eventueel kunt u ook kiezen uit de platte twee-cijferige NL-SfB lijst onder het uitklap pijltje.  En uiteindelijk mag u ook gewoon het twee-cijferige getal zelf intypen. Als de invoer niet correct is of geen twee cijfers zijn dan zal de knop OK in de dialoog niet beschikbaar zijn om aan te klikken. 

 

 

 

Wijzigen kozijnmerk bij kozijn Families

Indien de van naam te wijzigen family een kozijnfamily is, wordt bij het wijzigen van de omschrijving (het kozijnmerk) ook automatisch de naam van het type en de parameters Type Mark en Omschrijving aangepast 

 

 

 

 

 

Bewerken

Het commando 'Bewerken' geeft de mogelijkheid om de geselecteerde Loadable Family aan te passen. De Family Editor wordt geopend zoals dat ook zou worden gedaan met het Revit commando Edit Family.

 

Verwijderen 

Het commando 'Verwijderen' zorgt ervoor dat de geselecteerde Family uit het actieve project wordt verwijderd. Dit betekent dat ook de eventueel in het actieve project geplaatste instanties worden verwijderd. 
Als de geselecteerde Family een System Family is, en de geselecteerde Family is het enige type in het project, dan komt er een melding dat deze Family niet kan worden verwijderd. Eer moet immers altijd minimaal één type van een System Family in een project aanwezig zijn.