Wanneer er voor het gevonden bouwdeel 3D-export wordt gekozen dan wordt het bouwdeel als juiste familie aangemaakt en in de Type Selector van het Property Palette  (PP) van Revit geladen. Het is vervolgens direct in het betreffende View van het model te plaatsen. Meer informatie vindt u in de BCB Help.

  • Start de BCB.
  • Zoek een gewenst 3D bouwdeel.
  • Dubbelklik
  • Het bouwdeel verschijnt als een correcte Family aan de kruisdraad en is volgens Revit plaatsingskarakteristieken is in elke gewenste View te plaatsen.

Let op! Het is belangrijk dat er geen tekenactie meer actief is bij het ophalen van content uit de BCB. Als dit wel het geval is, dient eerst de selectie in Revit te worden gestopt door te klikken op Modify of de toetscombinatie Esc, Esc. In veel gevallen zal BCB dan alsnog de gevraagde export leveren. In uitzonderlijke gevallen zal er nogmaals op 3D-export van BCB moeten worden geklikt.