Op tabblad 'Families' van ASD Navigator, tabblad '2D' zijn aanvullende detailcomponenten te vinden. Hier worden alle 2D-export families verzameld die opgehaald zijn uit BCB of die zelf zijn aangemaakt in het project. Tevens zijn er aanvullende detailcomponenten aanwezig uit ASD_sjabloon (ASD_template). Meer informatie vindt u in de BCB Help.

Nb Het gaat hier om alle 2D-elementen. Het voordeel van tabblad 'Families' is dat hier alles verzameld is op één plek en men niet hoeft te weten welk lint en welk panel er moet worden geschakeld om een element te vinden en te plaatsen.

 

2D vanuit ASD navigator

 • Ga naar Navigator tabblad Families
 • Kies voor tabblad 2D (linker zijde)
 • Typ in het zoekvenster
 • Getoond families zijn direct in een view te plaatsen

 

 

2D vanuit de BCB

Elk bouwdeel kan met verschillende projecties ook 2D worden geëxporteerd vanuit de BCB. De export wordt dan een Detail Component en is na plaatsing terug te vinden op Tab 2D van tabblad 'Families' in ASD Navigator.

 • Zoek een bouwdeel
 • Klik op een van de 2D projecties.
 • De het 2D element (Detail family) is direct in een view te plaatsen

 

 

 • Start de BCB.
 • Zoek een gewenst 2D bouwdeel.
 • Dubbelklik
 • Het bouwdeel verschijnt als een Detail Component aan de kruisdraad en is in elke gewenste View te plaatsen.

 

 

Vrij tekenen met BCB (Filled region)

In standaard Revit is het bewerkelijk om vrij 2D te tekenen. Met BCB is dit echter een peulenschil, dankzij de zoekterm 'vrij tekenen materialen'.

 • Start BCB (B1).
 • Zoek met term 'vrij tekenen materiaal'.
 • Selecteer het gewenste materiaal.
 • Kies de 2D-vorm die is gewenst, lijn, arcering, vlak.
 • Klik 2D-export.
 • Het gekozen materiaal komt nu in sketch mode aan de kruisdraad als Filled region.
 • Schets de gewenste vorm.
 • Sluit sketch af.