Een rechtermuisklik in de Navigator stelt commando's beschikbaar om wijzigingen te kunnen aanbrengen en om nieuwe bouwlagen aan te maken of snede- en aanzicht markeringen te plaatsen. Er zijn meerdere rechtermuis-menu's beschikbaar op verschillende posities in de navigator en op verschillende tabbladen.

De overige paragrafen geven een overzicht van de mogelijkheden per tabblad.