Navigator Views bevat meerdere context-menu's, deze zijn benaderbaar via een klik met de rechtermuisknop.

Bij gebruik van een klik met de linker muisknop op het vakje van de projectgegevens zal de Windows Verkenner worden geopend naar de actieve map van het project.

 

Projectgegevens                                                                       Bouwlaag commando's                    

                                                 

 

 View commando's                                                                                        

                           

 

Projectie commando's      

3D                                                              Plattegrondviews                                Aanzicht, doorsnede, detail  

        

Nb Het context menu bij de knoppen 'Aanz, Drsn, Det' zullen alleen die commando's tonen die geschikt zijn voor het type view, zoals hier het plaatsen van een Detail kader (Callout) bij rechter muisklik op de knop 'Det'.   

 

 • Afdrukken en export        

Afdrukken en export geeft de mogelijk om een willekeurige view af te drukken om even een test afdrukje te hebben, voor een overleg bijvoorbeeld. Omdat het formaat voor afdrukken nog niet is bepaald, kunt u zelf een passend papier formaat kiezen. Meer informatie over afdrukken en exporteren leest u hier.        

 

 

 

Rechter muisklik bij projectgegevens

 • Projectgegevens

Met een rechter muisklik op de projectomschrijving krijg je de mogelijkheid om projectgegevens in te voeren. Deze projectgegevens worden automatisch gekoppeld aan onderhoeken op afdrukbladen (Sheets).

  

Rechtermuisklik bij Bouwlagen 

 • Bouwlagen

Een rechter muisklik boven de bouwlagen toont een menu om bouwlagen toe te voegen of te verwijderen.

    

 

 

 • Naam wijzigen

'Naam wijzigen' verandert de naam van de bouwlaag in dit menu volgens en de door u ingegeven naam en in bijbehorende viewnaam in de Project Browser van Revit.

 

 

 •  Verwijder bouwlaag

'Verwijder bouwlaag' wist de bouwlaag in dit menu en de bijbehorende viewnaam in de Project Browser van Revit. Verwijderen van een view in Revit kan niet ongedaan gemaakt worden met undo (Ctrl-Z). daarom zal ASD Navigator bij het commando verwijder view voortaan een waarschuwing tonen.

  

 • Bouwlaag erboven toevoegen

Een nieuwe bouwlaag toevoegen kan eenvoudig door een laag te selecteren en te kiezen voor boven of onder toevoegen. Deze bouwlaag zal automatisch een handige naam volgens NL-standaard krijgen wanneer deze bouwlaag geplaatst wordt boven de bovenste bouwlaag in het model. Wordt de bouwlaag een tussen-bouwlaag, dan kan er niet automatische een juiste naam worden gegenereerd. Deze bouwlagen zijn dan ook bedoeld als een hulplevel, een niet om automatisch een fysieke View te krijgen.

 

 •  Bouwlaag eronder toevoegen

Een nieuwe bouwlaag toevoegen kan eenvoudig door een laag te selecteren en te kiezen voor boven of onder toevoegen. De automatische naamgeving gaat zoals hierboven is beschreven.

 

 • Nieuwe plattegrond

Met Nieuwe plattegrond kan er een plattegrond view worden aangemaakt (lijkt op dupliceren van een view). wanneer het rechter muismenu wordt geopend boven de projectie iconen is er ook de mogelijkheid tot het aanmaken van Constructief plan, plafondplan en ruimteplan.

 • Kies een viewtype bij 'Type'
 • Kies een bouwlaag
 • klik ok.

Na aanmaken is de plattegrond terug te vinden bij de view selectie van Navigator.

  

 

 • Aanzicht markering

Het standaard ASD_sjabloon (ASD_template) bevat al 4 aanzicht markeringen in de 4 windstreken. Mochten er toch nog extra aanzicht markeringen nodig zijn in het model, dan kunnen deze worden geplaatst met dit commando. Een aanzicht markering is bruikbaar voor elke View. Lees ook het volgende thema.

 

 •  Snede markering

Het standaardmodel bevat nog geen snede markeringen (Sections)en bijbehorende Views. De snede markeringen zijn met dit commando eenvoudig aan het model toe te voegen. Revit heeft de onhebbelijke eigenschap dat een snede markering (Section) maar voor één fase geldt. Wanneer het model dus bestaat uit 'Bestaand' en 'Nieuw' dienen er 2 snedemarkeringen te worden geplaatst in het model, elk met een gekoppelde View (deze View wordt overigens direct automatisch aangemaakt bij het openen van de bouwlaag). Standaard zal Navigator markeringen automatisch doornummeren en voorzien van een achtervoegsel (b), (g), (n).

Bijvoorbeeld: A(b) voor bestaande snede A-A

Lees ook het volgende thema. 

 

 •  Detail markering (Callout)

Met detail kader plaatst u zogenaamde Callout in de View. Dit is een detail markering met een link naar een apart detail view. Callout is het aangewezen mechanisme in Revit om een 3D detail verder 2D op te werken als uitgewerkt detail.

 

 • Nieuw camera standpunt

Met nieuw camera standpunt kunt u een perspectief View aanmaken.

 • Schakel de weergave naar plattegrond
 • Klik op nieuw camera standpunt
 • U kunt de camera aan de kruisdraad positioneren en de kijkrichting aangeven
 • schakel vervolgens naar 3D en corrigeer de weergave (shift +muiswiel

   

 

 • Plattegrond Perspectief

Toont de bouwlaag in een perspectivische plattegrondweergave, handig voor een afbeelding in een verkoopbrochure.

 

 •  Project-instellingen

Bij Project-instellingen zijn een aantal project zaken zeer eenvoudig te regelen, voor fasering en tekst en font gebruik, lees hier verder. 

 

 

Rechter muisklik bij projectie knoppen

Er zijn iets van elkaar verschillende rechter muismenu’s voor de projectie knoppen afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden.

3D                                                                Plattegrondviews                                Aanzicht, doorsnede, detail  

        

 

 • Verwijder View

Verwijdert de hier geselecteerde View.

 

 •  Open afdrukblad

Opent van de geselecteerde view het afdrukblad waar deze op staat. Handig bij Details bijvoorbeeld, dat kan nog al eens een zoektocht zijn op welk afdrukblad deze staat.

NB: Niet beschikbaar voor {3D} home view.

 

 • Nieuwe plattegrond

 

Voor uitleg lees hierboven bij nieuwe plattegrond.

 

 •  Dupliceer View

Dit commando maakt een kopie van de View, zonder 2D (Annotatie informatie), voor meer uitleg over dupliceren met ASD Navigator lees hier.

Nb De naam van de View is de Property Title on Sheet. Deze is vrij in te geven en mag dubbel voorkomen. De View Name moet uniek zijn en wordt door Navigator automatisch gegenereerd en opgehoogd met een nummer.

 • Dupliceer View met Annotatie

Dit commando maakt een kopie van de View met de 3D- en de 2D-informatie, voor meer uitleg over dupliceren met ASD Navigator lees hier.

 • Dupliceer View als afhankelijk

Dit commando maakt een afhankelijke kopie (dependent view) van de View met de 3D- en de 2D-informatie, voor meer uitleg over dupliceren met ASD Navigator lees hier.

 

 • Plaatsen van een markering (Aanz, Drsn, Det)

Met dit commando plaatst u op een correcte wijze een markering in de juiste fase van de Navigator (project). Lees hier verder. 

 

 • Open standaard 3D (alleen bij 3D)

Opent het de {3D} home view zoals bij het huisje van QAT

 • Nieuw camera standpunt (alleen bij 3D)

Uitleg hierboven bij Nieuw camera standpunt.

 

 • Afdrukken

Met afdrukken kunt u direct de huidige view afdrukken of exporteren naar DWG.

 

 

Rechter muisklik boven de actieve View

Rechter muisklik boven de actieve View in de viewlijst toont een menu om de Views te dupliceren.

   

 

 • Verwijder View

Verwijdert de hier geselecteerde View.

 

 • Aanzicht markering (Uitleg zie boven)
 • Snede markering (Uitleg zie boven)
 • Detail kader (Uitleg zie boven)

 

 • Dupliceer View

Uitleg zie boven.

 •  Project-instellingen

Bij Project-instellingen zijn een aantal project zaken zeer eenvoudig te regelen, voor fasering en tekst en font gebruik, lees hier verder.

 

Rechter muisklik boven de fasen keuze

 • Projectfasen aanpassen

Een rechter muisklik boven de fase keuze geeft het Revit-menu om fasen in te regelen. Voor de werking lees hier.

 

 •  Project-instellingen

Bij Project-instellingen zijn een aantal project zaken zeer eenvoudig te regelen, voor fasering en tekst en font gebruik, lees hier verder.