'Invalshoek' is een functie om eenvoudig de weergave van een View te schakelen. Dit voorkomt dat verschillende menu's van de dialogen 'Visibility Graphics' en 'View-templates' van Revit moeten worden doorgelopen. Met 'Invalshoek' is op een overzichtelijke manier met één muisklik de weergave van een View te schakelen naar een van de veelvoorkomende bouwkundige presentaties.

'Invalshoek' wordt standaard aan de rechterzijde van het tekenscherm geopend. Het menu is smal en breed te schuiven.

  • In smalle stand zijn alleen de hoofdkeuzen te maken, zoals Ontwerp, Bestek, Uitvoering, etc.
  • In de brede stand kan er ook gedetailleerder worden geschakeld voor de weergave van de actieve View of View op het afdrukblad.

    <->      

NB: Revit 2024 heeft ook de mogelijkheid tot 3D 'Textures' weergave.

 

Kies eerst de gewenste weergave bij de hoofdkeuzeknoppen, invalshoeken schakelen namelijk alle weergave instellingen voor uw view. En verfijn uw keuze eventueel vervolgens bij de overige instellingen voor 'Schaal', 'Categorie-set' en 'Weergave' voor het gewenste resultaat. 

Hoofdkeuze

 

Bijvoorbeeld: voor 3D geeft Schets een kleurmodel, maar bij Weergave kan er ook worden gekozen voor Realistisch. 

      

      

 

'Invalshoeken' heeft een wisselwerking met Navigator:

  • Voor 3D Views kan er ook een snede worden gemaakt voor de Section Box met behulp van Navigator, lees hier.
  • Voor 2D Views van bouwlagen of aanzichten kan met behulp van Navigator eenvoudig de gewenste View worden gekozen, lees hier.
  • 'Invalshoeken' werkt ook voor een of meerdere Views op afdrukbladen, lees hier.
  • 'Invalshoeken' schakelt voor alle gevelaanzichten en 3D-perspectieven altijd standaard de schaduw aan en voor alle andere Views zoals plattegronden en doorsneden de schaduw uit. Onderaan de dialoog zijn daarom twee extra knoppen om schaduw specifiek aan of uit te schakelen.

 .

Schaal

Bij 'Schaal' kan er een meer gedetailleerde keuze worden gemaakt, en daarmee de standaard schaal van de Invalshoek worden gecorrigeerd.

 

Categorie-set

NB: Voor het werken met filter sloop lees ook fasering in ASD voor Revit.

 

Bij 'Categorie-set' kan worden gekozen voor een bouwkundige weergave, voornamelijk zinvol bij 2D-Views.

Hier als voorbeeld:

Ontwerp/Ontwerp zwart                             en                              Bestek /1:100

        

 

Weergave

Bij 'Weergave' kan er een andere weergave worden gekozen dan er door de hoofdkeuze is geschakeld.

 

 

Overige functies

De twee knoppen links:

  • Transparant   - selecteer een element in de tekeningen en klik op deze knop, de Categorie waar dit element in valt wordt transparant gesteld.
  • Verberg          - selecteer een element in de tekeningen en klik op deze knop, de Categorie waar dit element in valt wordt uitgeschakeld.

De twee knoppen rechts:

  • Schaduw uit   - Met deze knop kan eenvoudig schaduw uitgezet worden in de View.
  • Schaduw aan - Met deze knop kan eenvoudig schaduw aangezet worden in de View.

NB: Alle elementen weer normaal zichtbaar maken kan, met 2 muisklikken, het meest eenvoudig door weer te kiezen voor de gewenste invalshoek, eventueel gevolgd door een andere weergave keuze.

NB: wilt u de Invalshoeken wijzigen voor uw project of organisatie, lees dan hier.