Het schakelen van de Views met 'Invalshoek' gebeurd door middel van het schakelen van (ASD) View Templates in Revit. De View Templates die hiervoor gebruikt worden zijn View Templates die qua naamgeving worden voorafgegaan door het # teken.

Standaard wordt na het zetten van de gekozen invalshoek de View Template losgekoppeld van de View. Behoud van de koppeling tussen view en View Template kan via de schakelaar 'Slot' die bovenin de dialoog staat weergegeven. Het voordeel van het loskoppelen is dat de gebruiker weer alle vrijheid krijgt in het verfijnen van de weergave op het scherm. En dat tevens niet elke wijziging die wordt doorgevoerd direct doorwerkt in op afdrukbladen geplaatste Views. Het zelf werken met View Templates is met het gebruik van Navigator voor een groot deel overbodig. 

 

De hoofdschakelaars van ASD Invalshoek (Schets, Ontwerp, Bestek, etc.) schakelen een View Template waarbij alle mogelijke instellingen worden geschakeld. De gedetailleerde instellingen zoals 'Schaal', 'Categorie-set' en 'Weergave', schakelen alleen dit beoogde doel.

ASD Invalshoek is uit te breiden en aan te passen met eigen View Templates, lees verder bij beheer.