Er zijn verschillende mogelijkheden om de kozijnstaat op te stellen volgens uw eigen voorkeuren.

  • Klik op de knop 'Aangepaste instellingen' om de voorkeuren op te geven.

 

 

Elementen opstellen in projectfase

Hier geeft u de projectfase op waarin de kozijnen moeten worden verzameld. Bij standaard gebruik van de ASD-Projectsjabloon is dit fase 'Renvooi'.

 

nb wanneer u geen fase renvooi in uw project aanwezig hebt krijgt u hier melding van, lees hier verder.

 

Layout

  • Geef de gewenste maat voor de horizontale tussenafstand van kozijnen in de kozijnstaat
  • Geef gewenste verticale afstand aan van labels (Tags) tot het kozijn.

 

 

Annotatie

Labels

Kies de view waar u uw labels (Tags) geplaatst wilt hebben

  • Aanzicht
  • Plattegrond
  • Geen

Labeltypes - Tags

  • Kies de gewenste labeltypes (DoorTags/WindowTags) voor deuren en vensters.

 

 

Aansluitkaders en instantieparameters

U kunt er hier voor kiezen om de randaansluitingen (raamdorpel, rollaag, latei, e.d.) van een kozijn wel of juist niet te tonen op de kozijnstaat.

  • Kies voor "Geen aansluitingen tonen"

NB: Dit is ook handmatig te schakelen via de instantie parameters van een geselecteerd kozijn, lees verderop.

 

 

Sorteervolgorde

Bij sorteervolgorde kun u aangeven hoe de volgorde van de kozijnen in de kozijnstaat moet worden gedaan. Standaard is deze ingesteld op Merk (TypeMark).

 

Elementen opstellen van projectfase

Hier geeft u projectfase waarvan de kozijnen moeten worden uitgelezen uit het project. Standaard is dit fase 'Nieuw' indien beschikbaar in het project.