Met 'Categorie Transparant' kunnen meerdere categorieën verborgen worden of transparant worden gezet, net als met de knoppen onderaan bij 'Invalshoek'. Met deze functie kunnen extra echter meerdere elementen achter elkaar worden verborgen of transparant gezet. De laatst gekozen functie zal automatisch worden geplaatst als hoofdkeuze op de knop.

De onderstaande werkwijze is gelijk voor:

  • Categorie Transparant
  • Verberg Categorie

 Om meerder elementen achtereen te kunnen selecteren, kies voor de volgende werkwijze:

  • Klik op 'Categorie Transparant'.
  • Selecteer een element.
  • Selecteer een volgend element (met + teken kan de verzameling worden uitgebreid)
    • ook kan er met - een element worden geselecteerd
  • Klik vervolgens op finish bij de opties van Revit

     

NB: Verborgen of transparante categorie kunnen eenvoudig weer op standaard worden gezet, via ASD Invalshoek. Een Invalshoek toont het model immers altijd standaard volgens de instellingen van de invalshoek.

NB: Natuurlijk kunnen elementen ook weer zichtbaar worden gezet op standaard Revit manieren, zoals met 'Reveal hidden Elements'.