De knop ‘Maak Profiel’ kan worden uitgevouwen en kan gewisseld worden met de knop ‘Maak Profiel Opening’.

 

Met Maak Profiel Opening kunt u van een 2D getekend element een 3D opening vorm maken (Void). Deze vorm kan met het Cut-Geometry commando van Revit openingen maken in diverse objecten, waaronder Loadable Families, zoals bijvoorbeeld Rabatdelen in een Beamsystem (iets wat niet kan met In Place Model-void van Revit). De werking van het commando is gelijk aan ASD Maak Profiel, met uitzondering van de family-soort keuze, de opening wordt altijd automatische een algemene vorm (Generic Model). 

 

NB: voor de omlijning wordt nog niet spline ondersteund. Wilt u bogen opnemen in uw profiel lees dan hier.

 

 

Tip: Lees ook Tip 16 voor Dakrandprofilering met Profiel Opening.