In dit hoofdstuk staan slimme proceshandelingen beschreven om projecten beter gestructureerd vorm te geven. Hierbij valt te denken aan gebruik van NLRS, fasering, exporteren, het maken van kozijnstaten, het gebruik van BCB objecten als: wanden, vloeren, daken, etc.