In Revit zijn er beperkte voorzieningen voor het maken van een kozijnstaat of kozijnoverzicht.

De BouwConnect Bibliotheek beschikt over een module voor het maken van kozijnen, zie BCB ho 5. En ASD beschikt over een module voor ontwerpkozijnen die kozijnen kan maken op basis van een Revit Curtain Wall families.

In veel instructievoorbeelden voor Revit wordt het maken van een kozijnoverzicht gedaan met Legends. Met een Legend kun je 2D informatie verzamelen op een overzichtstekening. Deze 2D informatie in Legends bevat echter geen mogelijkheid tot verwijzing naar opgeslagen data in de kozijn-family. Dat houdt in dat er geen tekst of maatvoering wordt getoond en dat dit allemaal zelf moet worden bijgeplaatst en ingevuld. Dit is doorgaans wat omslachtig zodat een andere handelswijze gewenst zal zijn.

Er is een oplossing te vinden door gebruik te maken van een aparte project-fase aan te houden om zo een Kozijnoverzicht te creëren met beschikbare 3D model informatie. Door één of meer wanden te plaatsen in een fase Renvooi en deze wand te voorzien van kozijnen (met Fase Renvooi) op de juiste peilhoogte t.o.v. van het peil (0 Level). Vervolgens zorgt u ervoor dat deze elementen weer worden verwijderd in fase Renvooi Sloop.

Wanneer deze twee fasen in de tijdlijn van het model vóór de fase Bestaand aangehouden zijn dan is het model leeg wanneer u naar het gebouw model kijkt vanaf fase Bestaand. Anders gezegd, elementen met de eigenschap tonen in Renvooi en slopen in Renvooi sloop, worden niet afgebeeld in het uiteindelijke gebouwmodel. Zie ook project fasering in Ho 4.2.