Wanneer in een doorsnede één of meer detailkaders zijn geplaatst kunnen deze worden geopend via ASD-Navigator detail knop [Det] (of via de hyperlink in de detailmarkering).

  

 

Eenmaal in de detailview kan de schaal worden veranderde en kunnen er 2D toevoegingen worden gedaan, zoals maten, tags, teksten of 2D tekenwerk (detailitems) en arceringen (filled regions). Het gebruik van de BouwConnect Bibliotheek is hierbij erg handig en tijdbesparend.

 

Aanpassen van de schaal

Voor het aanpassen van de schaal kunt u gebruikmaken van ASD-Invalshoek – Details. De standaard schaal die wordt geschakeld is 1:10. Dit omdat dan de arcering van het 3D model nog wel acceptabel is. Wanneer u wilt schakelen naar gedetailleerder, zeg 1:5 dan worden de arceringen van het model te fijn geschakeld, hier is helaas niets aan te veranderen, Revit voorziet maar in één arceerpatroon voor de modelweergave, dat integraal verschaald. Bij arcering vanaf schaal 5 zult u de wens hebben om meer detail element toe te voegen om een goed detail te krijgen.

 

De volgende zaken zijn belangrijk bij 2D detailleren

 • 2D elementen zoeken en plaatsen
 • Met behulp van BCB
  • 2D bouwdelen
  • 2D arceringen
 • Met behulp van Annotate
  • Detail lines
  • Filled Regions
  • Masking Regions
 • Bijschrijven met behulp van tags
 • Bijsnijden van het detail

 

2D elementen zoeken en plaatsen

Op Tabblad Families van ASD-Navigator zijn aanvullende detail componenten te vinden. Op dit tabblad wordt ook bij Tab 2D ook alle 2D export families verzameld die opgehaald zijn uit BCB of zelf zijn aangemaakt in het project.

NB: Het gaat hier om alle 2D elementen, zowel Detail Components als Repeating Detail Components. Het voordeel van tabblad Families is dat hier alles verzameld is op één plek en u niet hoeft te weten welk lint en wel panel u moet schakelen om een element te vinden en te plaatsen.

 • Met zoeken in de selectie box kan met meerdere zoektermen gescheiden door spaties worden gezocht.
 • De al beschikbare 2D elementen worden direct in de lijst getoond en kunnen vervolgens geplaatst worden als 2D elementen in elke view van het project.

   

Standaard zitten in de ASD project sjabloon de volgende aanvullingen voor detailleren.

 

Ook kunt u alle bouwdelen in BCB opzoeken en 2D toepassen, dit worden automatisch Detail Items voor gebruik in Revit.

  

 • Is een gezocht onderwerp niet voorhanden dan kan er eenvoudig verder worden gezocht in de BCB met behulp van de BCB knop op het tabblad. De ingevulde trefwoorden worden dan omgezet naar beschikbare zoek filter.

 

 

2D elementen uit BCB

Elek bouwdeel kan met verschillende projecties ook 2D worden geëxporteerd vanuit de BCB. De export wordt dan een Detail Component en is na plaatsen terug te vinden op Tab 2D van Tabblad Families in ASD-Navigator.

 • Start de BCB
 • Zoek een gewenst bouwdeel
 • Kies de gewenste 2D project
 • Klik op 2D-export
 • Het bouwdeel verschijnt als een Detail Component aan de kruisdraad en is in elke gewenste view te plaatsen.