NB: Onderstaande beschrijving betreft standaard Revit functionaliteit.

---

 

Werken met een Central File geeft de mogelijkheid om met meer mensen (binnen uw organisatie) te werken aan één project. Dit gaat via een centraal model en lokale kopieën. Het is hierbij niet verplicht om actief met Worksets te werken, maar dit kan of mag wel. Het voordeel van werken met een Central File is dat elke projectmedewerker in het model aanpassingen kan doen mits zijn collega hier niet mee bezig is. Dit geeft veel vrijheid in samen aan het model werken. Een aandachtspunt van samenwerken (termen in Revit zijn Collaborate en Worksharing) is dat het wel wat meer techniek vraagt en er soms moet worden gewacht bij het synchroniseren naar het centrale model, vooral aan het einde van de dag bij afsluiten van het model.

Voor problemen bij het werken met een Central File lees hier.

 

In Revit moet u voordat u met Worksets wilt werken eerst aangeven welke manier van samenwerken u wilt bij het commando Collaborate.

In onderstaand voorbeeld wordt het Central File opgeslagen op een lokale harde schijf (dit zal in uw werksituatie bij voorkeur een serverschijf of gedeelde harde schijf zijn waar ieder project medewerker toegang toe heeft. Onderstaande afbeelding suggereert mogelijk dat de bestanden op fysiek gescheiden locaties staan, maar dat is niet het geval. Alle bestanden mogen in dezelfde projectmap staan.

 

 

Het maken van een Central File: https://www.youtube.com/watch?v=NTUlqqbC7og

Het maken van een Local Copy: https://www.youtube.com/watch?v=MN7em1pbzXo

Autodesk advies: https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ENU/?guid=GUID-A3B005C4-5988-4CE6-9772-92F4F3FC68BC