NB: Onderstaande beschrijving betreft standaard Revit functionaliteit. 

---- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cry1FE67rjs&ab_channel=BalkanArchitect

Er kan gebruik worden gemaakt van prijzen in Revit. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen prijs voor het materiaal (Material Cost) en de prijs (Cost) voor het element (family). De Material cost wordt ingevuld bij de Material Asset library en de Cost bij de Type Properties

Let op! Het op deze manier afprijzen voor een kostenraming moet worden bestudeerd op bruikbaarheid. Er is namelijk geen ruimte om ook opslagen of arbeid in de prijsopbouw op te nemen. Mogelijk is het beter hanteerbaar om hoeveelheden te exporteren naar Excel en deze Excel gegevens te importeren in een begrotingspakket.