NB: Onderstaande beschrijving betreft standaard Revit functionaliteit.

---

 

 • Ruimtes (Rooms) zijn speciale objecten in Revit die kunnen worden verzameld in een schema.
 • Bij de begrenzing wordt gekeken naar de wanden met eigenschap 'ruimtebegrenzend' (Room bounding). De hoogtepositie van oppervlakte berekening wordt bepaald door instelling van de bouwlaag (Level)
 • De volgende elementen kunnen 'ruimtebegrenzend' (Room bounding) zijn.
  • Wanden - Walls (curtain, standard, in-place, face-based)
  • Daken - Roofs (standard, in-place, face-based)
  • Vloeren - Floors (standard, in-place, face-based)
  • Plafonds - Ceilings (standard, in-place, face-based)
  • Kolommen - Columns (architectural, structural with material set to concrete)
  • Curtain systems
  • Ruimte begrenzing - Room Separation lines
  • Building pads
 • Met Tag on placement aan worden ruimtes automatisch voorzien van een label (Tag - ruimtenummer/ naam)
  • Bij de Properties kunnen nummer en naam nog worden gewijzigd
  • Ruimtes kunnen later ook nog worden voorzien van een label
 • U kunt ruimte voor ruimte plaatsen en dan zelf de volgorde van nummering beïnvloeden of gebruik maken van Place Rooms Automatically (wanneer het om veel ruimtes gaat)
 • Ruimtes kunnen worden verdeeld met een room separator (ruimtebegrenzing), door deze virtuele lijn te plaatsen kunnen ruimtes worden opgedeeld.

 

Let op: Wanneer de ruimtes niet worden berekend dient dit nog te worden aangezet Area en volume bij het uitklap pijltje onderaan het panel Room & Area/Area and Volume Computations

 

 

Ruimte tabel (Schedule)

Schedules zijn het beste voor te stellen als elementstaten. Ze zien er Excel-achtig uit en kunnen net als een View op een Sheet worden geplaatst. Er zijn query en filter mogelijkheden, zodat gegevens op een handige manier kunnen worden verzameld in deze overzichten. Wanneer in een overzicht parameters worden aangepast dan heeft dit direct consequenties voor het 3D model, de Parameter-koppeling gaat namelijk 2 kanten op.

De gegenereerde gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Excel.

NB: Revit heeft standaard geen mogelijkheid om Excel gegevens naar een overzicht te halen, hier zijn wel programma’s voor te krijgen of te maken.

 

Met commando View | Create / Schedule Quantities zijn staten aan te maken, waaronder een ruimtestaat.

 • Klik op ASD-Navigator / Tabellen, rechter muisklik
 • Kies de gewenste Categorie (Rooms)
 • Let op bij Phase kies de juiste fase (Nieuw)

   

  

 

 • Kies de gewenste velden kolommen en zorg dat deze in de juiste volgorde staan gerangschikt

 

Direct na aangeven van OK wordt het Schedule geopend.

Het kan handig zijn om (met de sneltoets combinatie WT) de plattegrond view en het schema naast elkaar te zetten. Door in de tabel een Room Number te selecteren zal de bijbehorende room oplichten in de tekening.

In het schema kunnen namelijk gegevens als naam en nummer nog worden gewijzigd wat direct zijn invloed heeft op het model. Omgekeerd kan ook de tag van een room in de tekening worden gewijzigd wat direct doorwerkt in de tabel.

 

nb Het Schedule weer aanpassen gaat met behulp van Edit Fields in properties panel.

 

 

De gemaakte Schedule is als tabel op een afdrukblad te plaatsen, met behulp van tabblad Afdrukken van ASD Navigator

Bij ruimtes die aan de bovenzijde worden begrensd door een schuin dak kun je de minimale rekenhoogte instellen. De berekeningshoogte (Computation Height) geef je aan bij de Properties van de bouwlaag (Level) waar deze ruimtes aan zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld 1500mm. Alle ruimtes op deze bouwlaag worden voor het grondvlak dan begrenst op deze minimale hoogte.

 

nb De hoogtebegrensing is dus niet aangegeven of te wijzigen bij de ruimte, wat je misschien zou verwachten.

 

 

Wanneer ruimtes niet zichtbaar zijn in een plattegrond dan kunt u deze zichtbaar schakelen in Visibility/Graphics Overrides (sneltoets VV) tabblad Model Categories / Rooms. Met het schakelaartje 'Reference' worden er referentie-lijnen als diagonale getoond. Deze zijn vooral voor het kunnen selecteren van ruimtes handig.

 

 

NB: Lees ook Tip 18 over Rooms en fasen.