Op het tabblad projectfasen kan worden ingesteld welke fasen worden getoond onderaan in de Navigator.

  • Standaard zijn dit de fasen: Bestaand- Aangepast - Nieuw, deze fasen worden getoond onder bij Navigator.
  • Wanneer alle projectfasen worden aangezet in het project verschijn daar de mogelijkheid tot scrollen

Voor het gebruik van projectfasen lees hier.

Voor het instellen van projectfasen voor de Navigator dialoog lees verder.

 

Projectfasen instellen

Wanneer er gekozen wordt voor het tonen van meer fasen dan wordt er een schuifbalk getoond bij fasen en kan in de Navigator een andere verdeling worden gemaakt door het verdeellijntje boven de projectie knopen omhoog of omlaag te schuiven.