Op tabblad 'Views' kan het voorvoegsel van de titels op een afdrukblad worden ingesteld. Het resultaat van deze instelling vindt u terug in het Property Palette van een view.

Voorvoegsel bij titel op afdrukblad

  • Standaard staat er bij Doorsneden de voorloop tekst: Snede
  • Standaard staat er bij Details de voorloop tekst: Det

Tekening onderhoek

In de dialoog van projectinstellingen kan worden aangegeven hoe de schaalweergave in de tekening onderhoeken moet worden verwerkt. Opsomming van de schalen of vaste tekst met daarbij de keuze hoe dat opgesteld moet worden. Normaal zou Revit hier aangeven ‘As Indicated’ maar ASD zorgt ervoor dat er in de onderhoek een Nederlandse tekst of schaal komt te staan, belangrijk hierbij is dat u in uw onderhoek gebruik moet maken van de NLRS shared parameter: NLRS_C_tekening_schaal.

  • Ga naar commando Project Instellingen /Views
  • Kies de gewenste instelling bij schaalweergave:
    • Opsomming schalen: Geef hier uw gewenste scheidingsteken, bijvoorbeeld: ( | of ; met of zonder spaties)
    • Vaste tekst: De tekst staat standaard op: Als aangegeven (i.p.v. standaard Revit: As indicated), maar kan hier naar eigen inzicht worden aangepast

Legends uitsluiten voor schaalopsomming

In de versie vanaf 2024.1 is in de dialoog een schakelaar toegevoegd om voor het bepalen van de schaal voor in de onderhoek het uitlezen van de Legends uit te sluiten.

 

Dubbelklik op de titel van het afdrukblad op tabblad afdrukken van ASD Navigator om het beeld in het afdrukkader te verversen, Lees hier.

 

 Hieronder een voorbeeld van een afdrukblad met meerdere views waarbij er views zijn met schaal 1:100 l 1:50 en 1:20 .