Op tabblad 'Teksten' van de dialoog Project-instellingen kan het hoofdlettergebruik worden ingesteld. Voor het bureau heeft u mogelijk een voorkeur voor de uitstraling en daarbij de weergave van de teksten. Bijvoorbeeld alles in hoofdletters of juist alles in kleine letters. De onderstaande keuzen zijn mogelijk:

 

 • Hoofdlettergebruik

Bij 'Hoofdlettergebruik' kan worden aangegeven het gebruik van hoofdletters moet zijn voor teksten en maten in het project. Deze keuze is voor alle aangegeven onderdelen in de keuzelijst dan gelijk.

 • Views: de viewnamen zoals deze te zien zijn in de ASD Navigator en in de Project Browser.
 • Bouwlagen (Levels): de namen van de bouwlagen
 • Titels in afdrukbladen: De titels voor de views in afdrukbladen (Titel on Sheet)
 • Ruimtebenamingen: namen van ruimtes en gebieden (Rooms en Areas)
 • Losse teksten: dit zijn de teksten die in views of afdrukbladen geplaatst staan niet gekoppeld aan een family-eigenschap

De instellingen van het hoofdlettergebruik worden opgeslagen bij 'Project Information' in het project, wanneer gebruik is gemaakt van deze functie. 

 

 

 • Bestaande teksten bijwerken

Bij bijwerken kan er voor de aangegeven onderdelen worden gekozen om het project aan te passen volgens de ingestelde keuze bij "Hoofdlettergebruik"

Bij het aanpassen van 'losse teksten' worden correcties die zijn aangebracht met de Revit instellingen niet overschreven.

 

NB: Met losse teksten worden die teksten bedoeld die zijn geplaatst met Revit commando Annotate | Text / Text.

NB: Teksten uit family-eigenschappen (properties), tabellen en keynotes worden niet bijgewerkt op hoofdlettergebruik.

 

 

 • Teksten en maten

Vanaf BCB versie 2023.1 zijn er mogelijkheden voor het eenvoudig aanpassen van aanwijspijlen van labels (Tags), teksten en maatlijnen op het tabblad Annotatie (voorheen Teksten).

 

 • Wanneer u geen selectie heeft gemaakt van labels (Tags), teksten en maatlijnen worden alle aanwezige Annotatie-elementen van de door u gekozen gekozen categorie(ën) gewijzigd.
 • Er kan ook een wijziging worden doorgevoerd voor een selectie van Annotatie-elementen.
 • Op de meest eenvoudige manier gaat u via Navigator\Tabellen\Legenda’s: NLRS_00_Overzicht teksten en maten naar het overzicht van teksten en maten, om daar een selectie te maken.