Wanneer er gebruik gemaakt wordt van afdrukken met ASD-Navigator (ASDPDFPrinter driver) kan bij

‘Configuratie PDF locatie bij afdrukken:’

worden ingegeven waar de PDF bestanden van de afdrukbladen worden geplaatst.  Dit is zeer uitgebreid configureerbaar en de configuratie van de locatie werkt hetzelfde als voor de configuratie van de bestandsnaam. Dat is verder hieronder aangegeven.

Een aantal voorbeelden van de locatie:

 • Project afhankelijke sub-map: Afdrukken
 • Project afhankelijke sub-map één niveau hoger: ..\Afdrukken
 • Naar een vaste locatie: C:\Afdrukken
 • Naar een locatie met een parameter: C:\Afdrukken\%[projectnumber]

 

 

Bestandsnaam voor PDF afdrukken

Bij het invoerveld 'Configuratie PDF bestandsnaam bij afdrukken' kan de naam voor het PDF bestand worden geconfigureerd. Dit kan net als bij locatie met parameters worden samengesteld. Parameters kunnen worden opgegeven met een % teken en een parameternaam tussen blokhaken.  Hieronder even alleen voor leesbaarheid gescheiden met een underscore-teken.

Voorbeeld: %[projectnummer]_%[sheetnumber].

Als de configuratie wordt aangepast dan wordt in de dialoog een voorbeeld van het resultaat onder het invoerveld getoond.

De volgende labels kunnen worden gebruikt:

 • Projectnummer - %[projectnumber]
 • Projectnaam - %[projectname]
 • Projectadres - %[projectadress]
 • Bladnummer - %[sheetnumber]
 • Bladnaam - %[sheetname]
 • Revisie - %[revision]
 • Datum en tijd - %[datestamp:dd-MM-yy]
  • dd - dag                          - 14
  • MM - maand                   - 10
  • MMM - maand               - okt
  • MMMM - maand           - oktober
  • yy - jaar                          - 19
  • yyyy - jaar                      - 2019
  • hh - uren                       - 08
  • mm - minuten               - 15
  • ss - seconden               - 30
 • Getekend door  -  %[P:Drawn By]
 • Afdrukblad datum  -  %[P:Sheet Issue Date]

 

Het is mogelijk parameters overnemen uit Properties van het afdrukblad (Sheets) in de bestandsnaam

 • Het principe hierbij is: Parameter startcode is %[P:
 • Daarna geeft u de naam in (precies zoals het in Revit staat aangegeven inclusief hoofdletters) en dan weer sluiten met een blokhaak.
 • Dus bijvoorbeeld zo: %[P:Drawn By]  levert de naam van de tekenaar.

 

 

NB: Wanneer bij de invoerregels een foute invoer wordt gemaakt dan wordt dit in rood gemarkeerd weergegeven met de tekst * configuratie fout *.  Als de configuratie correct is maar de locatie is niet bereikbaar Bijvoorbeeld een niet bereikbaar station, dan wordt de locatie in rood weergegeven.

Lees voor meer instructies over afdrukken verder bij Afdrukken en Exporteren van Navigator.