Voor het gebruik in Windows bent u behoorlijk vrij in de naamgeving m.b.t. vreemde leestekens, maar bij het aanleveren van PDF bestanden in het Omgevingsloket voor aanmelden van omgevingsvergunningen worden sommige leestekens in de bestandsnamen niet geaccepteerd. Daarom hebben wij een voorziening gemaakt om deze leestekens desgewenst te filteren van de bestandsnaam.

In ASD Projectinstellingen is een invoerveld waar u tekens in kunt geven die u weg gefilterd wil hebben uit de PDF-naam. U moet hierbij denken aan speciale leestekens als zoals een komma ( , ) of aanhalingstekens ( " ).

 

Hier als voorbeeld het wegfilteren van komma en accent (,')