Het ASD project sjabloon volgt de richtlijnen van de NLRS voor de inrichting van de Project Browser, en heeft dan ook de NLRS projectsjabloon als basis. In het projectsjabloon zijn browser level parameters beschikbaar om de sortering van de Projectbrowser in te regelen. Deze browserlevels kunnen niet alleen worden gebruikt voor de indeling van de Revit projectbrowser, maar gelden meteen als filter in de ASD-Navigator. Door deze in te vullen en te gebruiken kun u dus de views van uw project beter beheren.

 

 

Let op: Belangrijk hierbij is om de eerste 3 niveaus van NLRS_PR_project_browser_levels niet te gebruiken/ veranderen. Deze 3 niveaus worden namelijk automatisch aangestuurd door ASD- navigator bij het aanmaken van nieuwe views en het schakelen van views. Standaard filteren al de eerste 2 niveaus.

     

Ga als volgt te werk om de Projectbrowser organisatie in te regelen en extra filtering mogelijk te maken in ASD- Navigator:

 • Open de browser Organisation en geef zoals als voorbeeld in onderstaande dialoog de instellingen op.
 • Selecteer ASD en klik op Edit
 • Kies Grouping en Sorting
 • Kies om toe toevoegen sorteer levels 3 en verder

 

 •  Daarna kunt u bij views een eigenschap overnemen in de parameter van browser level3 (in dit geval dan). Voor dit browserlevel wordt dat vullen al door ASD Navigator gedaan. Namelijk: Bouwkundig, Constructief

 

 

 • De indeling wordt dan gemaakt zoals u hieronder ziet. Deze indeling is ook in de ASD Navigator terug te zien en daar te schakelen bij het filter.  Als u een nieuwe constructieve plattegrond maakt met ASD-Navigator dan komt in de filter de naam ‘constructief’ erbij.  Maar u mag daar zelf de eigenschap in de view aanpassen naar eigen wensen.
 • Voor de overige levels geldt alle vrijheid. Deze worden niet gebruikt door ASD Navigator. Hier kunt u dus elke sortering bedenken een aangeven.
 • Ook mag u volgens NLRS specificatie nog levels bijmaken als u dat nodig acht.
  • Hier als voorbeeld  niveau 4 en vul een project parameter in om mee te filteren, bijvoorbeeld NLRS_browser_level 4, of elke andere projectparameter.

 

 

 • Zoek kenmerken invoeren per view

Vervolgens moet natuurlijk bij Properties van de views of sheets zoek kenmerken worden ingevuld. Bijvoorbeeld, wanneer in een project een faseovergang gaat plaatsvinden van Definitief ontwerp (DO) naar bouwvoorbereiding (BV) kunnen deze kenmerken (DO, BV) per view worden ingegeven. Of wanneer er een projectparameter is die gebouwdelen (A,B,C) kan filteren kan deze in combinatie worden gebruikt (Lees hier).