Gebruik het ASD projectsjabloon om uw bureau projectsjabloon van te maken (voortaan aangeduid als BURO-sjabloon). Ook wanneer u een geoefend Revit gebruiker bent is dit aan te raden. Het ASD project-sjabloon is aangemaakt volgens NLRS specificaties en bevat instellingen en onderdelen dit niet allemaal in detail gedocumenteerd zijn. Door dit sjabloon als basis te gebruiken heeft u alles direct zoals we het bedoelen. Voeg hier uw toevoeging aan toe en voer wijzigen door. Het bewerken van het standaard ASD-project sjabloon tot uw eigen BURO-sjabloon kent een aantal stappen:

NB: Wanneer u niet bekend bent met de gereedschappen die hieronder beschreven zijn, lees dan eerst het voorgaande hoofdstuk en bekijk de video (Lees hier meer).

 

 

Stap 1 – Bureau projectsjabloon maken

 • Gebruik het ASD projectsjabloon als basis, en niet uw bestaande Bureau projectsjabloon. Reden hiervoor is dat niet alle instellingen tot achter de komma zijn beschreven. Wanneer u uitgaat van het ASD projectsjabloon, weten wij dat de basis wel volledig is. Zeker als u het ook van belang vindt om volgens de NLRS systeem te werken is het handig dat in de ASD projectsjabloon alle belangrijke NLRS voorwaarden al zijn verwerkt.
 • Voeg aan dit ASD-projectsjabloon alle slimmigheden toe die u eerder met Revit in gebruik heeft genomen en sla het op als bureausjabloon. Zorg dat u bijhoudt wat u aan het sjabloon heeft toegevoegd, zodat u dat eventueel een volgende keer ook weer kunt doen.
  • Het ASD-projectsjabloon is namelijk altijd in ontwikkeling, sommige dingen kunnen slimmer/ handiger dan we nu doen. En ook wij zullen naar de toekomst regelmatig vernieuwingen toevoegen. Daarnaast is Revit ook altijd in ontwikkeling. Dus eenmaal een bureausjabloon aangemaakt blijft er altijd werk voor toekomstige updates! Lees daarom ook aandachtig onze release-notes bij updates, om te zien wat er is bijgekomen of veranderd.
 • Bij een update dus hetzelfde advies gebruik het nieuwe ASD projectsjabloon en voeg hier uw zelfgemaakte wijzigingen aan toe.

Let op: Maak uw BURO projectsjabloon altijd in de laagste jaargang van Revit waarmee u werkt. Een sjabloon (Template) is net als een normaal Revit project alleen upwards compatible.

 

De volgende zaken zult u zeker willen aanpassen:

 • Onderhoek (Title Block)
 • Lettertypegebruik
 • Hoofdlettergebruik
 • Afdruk-instellingen

Tip: U hoeft niet meteen te denken aan een bijzonder uitgebreid BURO projectsjabloon. Bedenk wat u in het sjabloon stopt werkt alleen voor nieuwe projecten. Voor lopende projecten zult u vernieuwingen toch gewoon moeten kopiëren en plakken. Wat op zich prima werkt in Revit. Wanneer u begint met het ombouwen van de onderhoek (Title Block) en deze opslaat als losse familie bent u al een eind op weg. (Meer informatie over Revit beheer-gereedschap leest u hier).

Advies: Maak een verzamelproject (BURO-project) aan, zodat u zelfgemaakte aanvullingen centraal kunt bewaren. Uit dit project kunt eenvoudig de benodigde onderdelen kopiëren die u nodig heeft naar de projecten waar u aan werkt. Het scheelt u het zoeken naar in welk project u ook alweer die slimme maatlijn had gemaakt.

 

Uw eigen onderhoek (Titel Block) kan in elk project worden ingeladen.

Om het ASD project sjabloon om te vormen tot uw BURO sjabloon neem de volgende stappen:

 • Open het ASD-projectsjabloon
 • Sla deze op als BURO-sjabloon
 • Koppel het BURO-sjabloon als bovenste sjabloon (Template), (Lees hier).
 • Wijzig verder alles wat u anders wilt hebben in het BURO-sjabloon

 

 

Stap 2 - Onderhoek (Title Block) aanpassen

In het ASD projectsjabloon is al een Title Block aanwezig gebaseerd op de afspraken van de NLRS. Meer informatie over het aanmaken en wijzigen van Title Block vindt u in deze Engelstalige video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=uoXkI9ckx0k&t=775s&ab_channel=HyperfineArchitecture

https://www.youtube.com/watch?v=tOTQSrvFDks&ab_channel=BalkanArchitect

 • De onderhoek werkt voor verschillende formaten op basis van types, aangestuurd door papierformaat parameters, bekijk deze Engelstalige video

https://www.youtube.com/watch?v=ehLN3jyLqdU&ab_channel=YellowBrickCAD

 • Ook zit er een revisie-tabel in verwerkt, bekijk deze Engelstalige video

https://www.youtube.com/watch?v=oIJc_2K7oRQ&ab_channel=BalkanArchitect

 

Voor het aanpassen van de onderhoek (Title Block family) volgt u de volgend stappen:

 • Maak een nieuw project
 • Ga naar het afdrukblad
 • Bewerk de onderhoek (Title Block)
 • Sla eventueel op onder een zelf gekozen naam
 • Verschuif de gebruikte labels, naar een tijdelijke positie (gooi niet weg).
 • Verander de lay-out
 • Schuif labels op de gewenste posities
 • Voeg andere afbeeldingen toe
 • Sla de family op een handige BURO locatie

 

Labels en Shared Parameters in de onderhoek en in het project

Advies om in het project en in de onderhoek de volgende parameters op te nemen omdat ASD Navigator deze gebruikt indien aanwezig:

In de onderhoek family (Title Block)

 • papier_breedte  -  lengte eenheid met de breedte
 • papier_hoogte  -  lengte eenheid met de hoogte
 • papierformaat  -  tekstveld met de benaming zoals A0, A1, A3 e.d.

In het project als NLRS (Shared Parameter) voor afdrukbladen (Sheets)

 • NLRS_C_tekening_schaal
 • NLRS_C_tekening_formaat

Als deze parameters beschikbaar zijn in project en de family voor de onderhoek zoals aangegeven dan zal ASD Navigator de waarden in het project voor schaal en formaat automatisch bijwerken als een afdrukblad wordt geopend of afgedrukt. Daardoor zijn deze NLRS eigenschappen van alle afdrukbladen in een een tekeningenlijst tabel (Schedule) op te nemen.  Als ASD Navigator de waarde 'As Indicated' voor de schaal krijgt dan wordt dit vertaald naar het Nederlands als 'Als aangegeven'.

 

Labels bijmaken

Ook is het mogelijk om zelf labels aan te maken. Belangrijk hierbij is dat deze labels Shared Parameters zijn. In het geval van ASDVR dus parameters uit de shared parameters lijst van NLRS, lees hier hoe en waar u deze koppelt (Lees hier verder).

Er zijn al meer labels beschikbaar dan er in de onderhoek van ASD worden gebruikt, deze kunt u naar eigen inzichten aanpassen.

 

Deze Engelstalige video legt uit hoe het aanmaken van een label werkt: https://www.youtube.com/watch?v=TFRpGWLolAA&ab_channel=MicroCADTraining%26Consulting 

 

 

Stap 3 – Teksten aanpassen

Lettertypegebruik

In ASD project-instellingen is er gereedschap om een lettertype naar keuze te installeren in een project of projectsjabloon. Voor verschillende categorieën (Lees hier verder).

 

Hoofdlettergebruik

In ASD project-instellingen is er gereedschap om het hoofdlettergebruik aan te passen voor verschillende categorieën (Lees hier verder).

 

 

Stap 4 - Afdruk instellingen inregelen

ASD Navigator kan met enkele muiskliks alle afdrukbladen, geordend afdrukken, en desgewenst samen bundelen in een PDF boekje. De opbouw van de bestandsnamen van PDF en DWG is volledig in te regelen (Lees hier verder).

NB: Eigenlijk zijn dit geen sjabloon aanpassingen, maar aanpassingen per computer station. Het gaat natuurlijk wel over standaardisatie voor uw bureau.

 

 

bovenstaande stappen zijn minimaal

------------- 

onderstaande stappen zijn optioneel

 

 

Stap 5 -  ASD-invalshoeken inregelen met view templates

ASD invalshoeken stuurt de viewtemplates aan van Revit. Mogelijk wilt aanpassingen doen aan de uitstraling van uw tekenwerk. Wanneer u ASD Invalshoeken aanmaakt volgens de ASD methodiek, dan kunt u deze gebruiken via ASD-invalshoeken (Lees hier verder).

Let op: Mogelijk bent u een gevorderde Revit gebruiker en gewend dat voor bijvoorbeeld afdrukbladen (sheets) altijd de view templates gekoppeld zijn aan de views. Dit is met het gebruik van ASD invalshoek geen verplichting. In een aantal gevallen zelfs niet wenselijk. Het is soms handiger om de weergave, schaal en andere instellingen niet te koppelen via een sjabloon, zodat deze vrij schakelbaar blijven in de view en u hiervoor ASD-invalshoek kunt gebruiken.

  

 

Stap 6 -  Sortering voor het project uitbreiden

ASD Navigator neemt de besturing over van de projectbrowser op een handig geautomatiseerde manier. De indeling van de projectbrowser en de sortering is ingeregeld volgens de NLRS standaard, met sorteerniveaus. Voordeel van ASD navigator/ views is dat tijdens het werken altijd in een oogopslag ziet:

 • In welke fase u werkt
 • Hoeveel echte bouwlagen er zijn
 • U snel kunt schakelen naar views met helder iconen
 • Er automatisch views worden aangemaakt, met Nederlandse Naamgeving volgens NLRS standaard.

Let op: Mogelijk bent u als gevorderde Reviteer gewend anders met de project browser om te gaan. Neem de moeite om rustig te kijken naar de mogelijkheden van ASD-Navigator en u zult zien het werkt verbluffend snel en eenvoudig. U kunt verdere sorteer mogelijkheden toevoegen (Lees hier verder).

 

 

Stap 7 - Renvooi (Legends) overhalen.

Voor het maken van verklarende renvooien heeft Revit Legends. Legends kunnen (in tegenstelling tot views) wel meerdere malen worden gebruikt op verschillende afdrukbladen. Hier nog enkele Engelstalige video's over de mogelijkheden van Legends:

https://www.youtube.com/watch?v=rd8vgWXT7MM&ab_channel=BalkanArchitect

https://www.youtube.com/watch?v=HoVLqyz9Xu4&ab_channel=TheElectricalDepartment 

 

Een legend kan niet worden gekopieerd of getransfered naar een ander project. Om een legend over te halen naar een ander project volg de onderstaande stappen:

 • Maak in het nieuwe project een nieuwe legend.
 • Open een legend in een bestaand project of template
 • Kopieer de inhoud via klembord van de bestaande legend naar de nieuwe legend.

 

 

Stap 8 – Tabellen overhalen.

Tabellen (Scheduals) is standaard Revit functionaliteit. Voor het aanmaken van tabellen, vindt u hier samengevatte uitleg.

 • Tabellen zijn een voor een te kopiëren via klembord vanuit de projectbrowser van Revit (Schedules).
  • Open uw bronproject
  • Open de Revit Project Browser/ Schedules
  • Selecteer de gewenste tabel.
  • Klik rechtermuis knop en kies voor commando Copy to Clipboard
  • Open uw doelproject
  • Selecteer commando Modify / Paste
  • Kies Paste from clipboard
 • Wanneer er meerdere tabellen tegelijk dienen te worden gekopieerd, kan dit ook op de volgende manier, (lees hier meer)

 

 

Stap 9 – Room Colors inregelen.

Vanaf ASD 2022.2 is het mogelijk de kleuren van rooms in het projectsjabloon in te regelen, (lees hier meer). 

 

 

Stap 10 – Overige toevoegingen

Verander nog meer wat u wilt veranderen. Slimme families zijn vanuit elk project te kopiëren via klembord of te laden met load family.

Wilt u Annotatie element overhalen dan voorziet ASD project instellingen hiervoor in handig gereedschap, dat op een soortgelijke manier werkt, (Lees hier verder).

Wilt u hele trossen (3D) families overhalen van een project of sjabloon naar uw BURO sjabloon gebruik dan het Revit commando Manage \ Transfer project Standards (Lees hier verder).