LET OP: Belangrijk voor BURO aansluitingen

Bent u ASD voor Revit gebruiker en heeft u reeds BURO aansluitkaders gemaakt met ASD voor Revit (in een eerdere versie dan BCB 2023.1), dan dient u in deze sjablonen te voorzien van de juiste sjabloonnaam bij de eigenschap ‘Sjabloon’ in de family. Belangrijk ook wanneer u gebruik wilt maken van de materiaalaansturing voor rollaag, raamdorpel en vensterbank, zoals verderop beschreven. Gebruik dan de nieuwe ASD Kozijnaansluitingen voor het maken van verbeterde BURO-aansluitkaders. Bij deze aansluitingen wordt het sjabloon onthouden in het kozijn.

  

 

De kozijnwizards van BCB werken voor de aansluiting met de wand naast alleen opening ook met diverse parametrische aansluitkader-sjablonen.

 

In principe wordt het BCB kozijn als Window/Door family genest in een aansluitkader Window/Door en dit wordt als geheel als Window/Door ingeladen in Revit.

Het kozijn is hiermee niet parametrisch binnen het project, maar de aansluiting wel.

 • Het kozijn wijzigen kan door deze te selecteren en te bewerken met Kozijn wizard (geavanceerder wizard, knopje in de werkbalk ‘Kozijn+’) van BCB en weer te plaatsen of te vervangen, (lees hier meer).

Voordeel hierbij is dat de ook de vorm van het kozijn kan worden aangepast en u op deze manier van een eerste kozijn een tweede kunt maken met een geheel andere vorm en inhoud.

 • Het aansluitkader is parametrisch en aanpasbaar in het model. Voor een gedeelte per plaatsing en voor een gedeelte via de type parameters, bijvoorbeeld metselwerk omzet, (lees hier meer) 
  • Zodat u eenvoudig de negge kunt veranderen en een omzetting kunt maken in het buitenblad (bij Compound Walls)

 

 

Kozijnaansluitingen wijzigen.

Wanneer u andere onderdelen wilt hebben in uw aansluitingen (zoals een andere raamdorpel of vensterbank) kunt bij het gebruik van Shared Nested families vervangende onderdelen in uw project laden vanuit de BCB. Doordat de families gedeeld (Shared Nested) zijn, zijn deze direct te vinden onder de selectie lijsten bij de type parameters van het kozijn. Hier vindt u het stappenplan.

 

 

BURO kozijnaansluitingen maken

Het maken van een eigen BURO aansluitkader gaat nog een stap verder. Dit is overigens alleen mogelijk wanneer u beschikt over een ASD voor Revit licentie, omdat dit voorzieningen zijn die aan de Revit kant moeten worden geregeld. Bij het gebruik van de BCB alleen (zonder ASD module) heeft u een beperkt aantal standaard sjablonen.

De gebruikte aansluitkaders zijn family sjablonen (templates rte bestanden) en deze zijn te dupliceren tot BURO aansluitkader-sjablonen.

Hier een overzicht van de kozijn-sjablonen in de map (de geselecteerde zijn shared): C:\ProgramData\BouwConnect\Digihuis\Revit\<Versie>\Family Templates

 

Nu moet er in de eerste plaats worden aangeven dat het aanmaken van een Kozijnskader-sjabloon niet eenvoudig is. Let dus op dat niet iedereen dit 1-2-3 zomaar eventjes kan doen. Het is wel van belang dat je de nodige family kennis, parameters koppelingen, formule gebruik e.d. hebt en het verschil weet tussen Families (rfa) en Family sajblonen (templates rte) shared family gebruik of niet.  E.e.a. staat hier uitgelegd.

 

Stappenplan:

Aandachtpunt vooraf het is van belang om de aangeboden sjablonen te dupliceren en te wijzigen. Het eenvoudig opslaan van een gewijzigde family van het project als sjabloon gaat namelijk niet werken. Alle objecten die in een sjabloon staan kunnen namelijk nadat dit een family wordt niet meer worden verwijderd.

 

 • Zoek de map op met de sjablonen voor je kozijnkaders. Bij standaard installatie is dat C:\ProgramData\BouwConnect\Digihuis\Revit\<Versie>\Family Templates
  • kies hierbij de laagste Revit Versie die u gebruikt met uw projecten. (Bijvoorbeeld Revit versie 2020). Deze template is dan ook geschikt voor alle hogere Revit versies, door het sjabloon te converteren naar een hoger Revit versie.
 • Het sjabloon voor een kozijnkader aansluiting heeft extensie .rft
 • Zoek de gewenste sjabloononderlegger op in de installatie map van BCB, de naam die begint met BCB of ASD bijvoorbeeld ‘BCB Kozijn_Spouwmuur standaard.rft’
 • Kopieer dit bestand naar uw BURO map en geef het een nieuwe naam, bijvoorbeeld: ‘BCB Kozijn_Spouwmuur standaard B1.rft’
 • Verander daarna de extensie naar .rfa (want een .rft is niet direct aan te passen in Revit en een bestand met extensie .rfa wel).
 • Open daarna deze family met Revit
 • Bewerk de family. Zoals beschreven in de BCB online-help, (lees hier en hier meer).
 • Sla de family op.
 • Geef de family een naam die begint met BUR i.p.v. BCB/ ASD: ‘BUR Kozijn_Spouwmuur standaard B1.rft’.

 • Verander ook de extensie terug naar .rft
 • Verplaats nu dit bestand naar de map voor het BURO. Standaard is dit: C:\ProgramData\BouwConnect\Buro\Revit\2020\Family Templates.

 • Het kan zijn dat de sub-map ‘Family Templates’ daar niet aanwezig is. In dat geval kunt u de mappenstructuur daar zelf aanmaken (de sub-mappen structuur moet hetzelfde zijn als bij DigiHuis).

 • Kopieer dit bestand daarna eventueel ook naar de andere mappen voor de hogere Revit versies (2021, 2022, 2023 e.d.)
  • wilt u in een hogere versie niet iedere keer wachten op conversie, converteer dan zelf de sjablonen met een hoger Revit versie nadat u deze sjablonen heeft gekopieerd.\

 • Wanneer BURO-sjablonen voor kozijnen zijn ingeregeld kunt u in uw project een kozijn maken met de BCB en gebruik maken van het nieuwe kozijnkader-sjabloon.
 • De sjablonen die van BURO zijn worden in blauw getoond in de dialoog.